IT-Organisatiestructuur

Toelichting IT-organisatie

Hieronder is de hiërarchische inrichting van een automatiseringsorganisatie weergegeven. Let op; het betreft dus alleen een organisatieplaatje van de rechterkolom van het Negenvlaksmodel. De informatiemanager c.q. functioneel beheerder maakt hier dus geen onderdeel van uit. Waarbij de directie van de IT-organiatie wordt voorgezeten door de CTO (zie het Negenvlaksmodel).
 
  1. Accountmanagement; is verantwoordelijk voor de acquisitie. Accountmanagement zal uiteraard vooraf aan het opstellen van een offerte/ SLA moeten afstemmen met Serviceline wat realiseerbaar is.
  2. Servicemanagement; is verantwoordelijk voor de levering van de producten en diensten. Om binnen de Serviceline de totale scala van producten en processen te beheersen worden zij zoveel mogelijk geclusterd. Veel voorkomende clustering is die in databases (Oracle, DB2), besturingssystemen (UNIX, NT, Windows), mainframe (OS/390, CICS) en applicaties (Internet en SAP).
  3. De product-line manager; heeft als taak de ontwikkeling van het onderhoud, het beheer, de levering en het marketingbeleid van betreffende producten en diensten.
  4. De productbeheerder; is verantwoordelijk voor de functionele en technische inrichting alsmede voor de product life cyclus. De uitvoering hiervan vindt plaats door de technische- en applicatie beheerder.
  5. Kwaliteits- en procesmanager; is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de inrichting van het kwaliteitssysteem en de inrichting alsmede de sturing en borging van de beheersprocessen
 

Deel House of Control via Social Media