Wat zijn Derivaten/Financiële instrumenten?

Derivaten

Derivaat betekent letterlijk 'afgeleide'. In de financiële wereld betekent derivaten dan ook afgeleide financiële instrumenten. Derivaten zijn financiële instrumenten zoals swaps, futures en opties die zijn afgeleid van de handel in een concreet product. Zoals de handel in grondstoffen, edelmetalen, aandelen of geld.
 
  • Onderliggende waarde; derivaten zijn dus beleggingsinstrumenten die hun waarde ontlenen aan de waarde van een ander goed. Met een derivaat handel je in waardeveranderingen van het onderliggend goed. Bijvoorbeeld in het geval van een future wordt gespeculeerd op een stijging of daling van de waarde van bijvoorbeeld aardappelen of een edelmetaal.
  • De praktijk; in de praktijk worden derivaten echter voornamelijk verhandeld op andere financiële instrumenten zoals obligaties, aandelen en vreemde valuta en in mindere mate op goederen zoals aardappelen of edelmetalen. 
 

Voorbeeld Derivaten Computerwinkel

De computerwinkel die als voorbeeld centraal staat op onze website verkoopt de 500 computers niet in Nederland maar in Engeland. De computerwinkel loopt het risico dat de wisselkoers van de euro en het pond op het moment van verkoop en het moment van betaling wijzigt.
 

Het beleid van de Computerwinkel is dat zij haar winst alleen uit operationele activiteiten wil halen (en zo min mogelijk uit financiële resultaten). De Computerwinkel wil haar opbrengst daarom veilig stellen (de onderliggende waarde is in dit geval de opbrengt van de verkoop van de computers). Dat betekent dat zij het valutarisico op een andere partij wil afwentelen. Veelal wordt in dit geval de valutaswap gebruikt. Op de pagina SWAP meer hierover. 

 

Doel Derivaten

Financiële instrumenten dragen bij aan het meer perfect, meer compleet en meer efficiënt maken van de nationale en internationale financiële markten. Financiële instrumenten bieden de mogelijkheid om:
 
  • Fiscale voordelen te behalen;
  • Transactiekosten te besparen;
  • Risicoprofielen te veranderen;
  • Afwentelen van prijsveranderingen;
  • Beleggen dan wel te speculeren.
 
Door een goed gebruik van financiële instrumenten is het mogelijk de (financiële) voorspelbaarheid van de organisatie te vergroten. Denk daarbij aan luchtvaartmaatschappijen die prijsschommelingen in de kerosineprijs of Philips die prijsschommelingen tussen verschillende valuta willen afwentelen. Oorspronkelijk werden derivaten vooral veel gebruikt voor het afdekken van prijsveranderingen. Tegenwoordig worden derivaten ook in grote mate gebruikt voor beleggingen.
 

Hedging

Hedging is het feitelijk afdekken van mogelijke veranderingen in rentetarieven, wisselkoersen of van prijzen van (eind)producten. Met hedging bescherm je de financiële positie van een organisatie tegen onverwachte prijsfluctuaties op de markt. Met hedgen is de winst van de onderneming weer het resultaat van uw operationele activiteiten en niet van veranderende prijzen in de markt.
 
  • Interne hedge; binnen de organisatie zijn er mogelijkheden om het risico van prijsfluctuaties af te wentelen. Onder interne hedging wordt verstaan het afwentelen van het risico op de leverancier, de klant of de Belastingdienst.
  • Externe hedge; indien er geen mogelijkheden zijn om het risico binnen de organisatie af te wentelen en men vindt een open positie te risicovol dan kan op de financiële markt (optie-, valuta-, swap-, vermogensmarkt) een passende transactie worden aangegaan.
  • Open positie; een onderneming is natuurlijk niet verplicht om te hedgen. Een onderneming kan het risico van prijsfluctuaties accepteren. Men spreekt dan van een 'open positie'. Het nadeel is dan wel dat het resultaat niet alleen afhankelijk is van uw eigen activiteiten maar ook van de wereldmarkt waar u geen invloed op heeft. De aandeelhouders vinden dit niet prettig.
 

Soorten derivaten

Hedgen, het afdekken van een prijsrisico (rente, valuta of grondstoffen) kan op vele manieren. Het instrument waarmee dit prijsrisico wordt afgedekt noemen we dus een derivaat. We onderscheiden daarbij de volgende derivaten.
 

Deel House of Control via Social Media