Wat is Management?

 

 
  • Management-TAKEN; Fayol’s 5 taken en 14 principes was één van de eerste samenhangende theorieën binnen het vakgebied Organisatie en Management. Fayol verschaft managers hiermee (nog steeds) een raamwerk waarmee organisaties aangestuurd worden. Begrippen als eenheid vann gezag, bevoegdheden en verantworodelijkheden, taakspecialisatie, teamgeest en rechtvaardigheid staan daarbij centraal. 
 
  • Management-PRINCIPES; Fayol’s 5 taken en 14 principes was één van de eerste samenhangende theorieën binnen het vakgebied Organisatie en Management. Fayol verschaft managers hiermee (nog steeds) een raamwerk waarmee organisaties aangestuurd worden. Begrippen als eenheid vann gezag, bevoegdheden en verantworodelijkheden, taakspecialisatie, teamgeest en rechtvaardigheid staan daarbij centraal.
 
  • Management-ROLLEN; op basis van de theorie van Mintzberg wordt ingegaan op de verschillende rollen die een manager moet (kunnen) spelen binnen een organisatie. Mintzberg onderscheidt daarbij de interpersoonlijke , de informatie- en de besluitvormingsrollen. Managers moeten zich bewust zijn van deze rollen en e wijze waarop zij hier invulling aan geven.
 
  • Management-INSTRUMENTEN; hier vindt u de 25 meest gebruikte instrumenten die een manager tot zijn beschikking heeft om de organisatie en haar processen richting te geven en het gedrag van de medewerkers te beïnvloeden. Waarbij onderscheidt wordt gemaakt tussen mensgerichte- en instrumentele instrumenten. Welke instrumenten zet jij in?
 
  • Management-STROMINGEN; in het vakgebied Organisatie & Management staan theorieën over de inrichting en aansturing van organisaties centraal. Op deze pagina worden de theorieën besproken die een grote bijdrage hebben geleverd aan het denken over de aansturing (managen) van organisaties. Denk aan theorieën als Scientific Management, de Systeemtheorie, de Human Relations benadering en de Systeemtheorie.
 
  • Management-STIJLEN; op deze pagina vindt je een overzicht van alle leiderschapsstijlen. Elke stijl weerspiegelt de normen en waarden van een bepaalde periode. Van taakgericht leiderschap naar mensgericht leiderschap tot situationeel leiderschap. Waarbij theorieën van Blake & Mouton, Mc-Gregor, Hersey & Blanchard en Goleman centraal staan.
 
  • Management-FILOSOFIE; 

Deel House of Control via Social Media