Vertrouwen, Controle of Control?

Vertrouwen is goed, controle is beter?

In het vakgebied van managementcontrol neemt 'vertrouwen' een lastige positie in. Die wordt samengevat in de volgende uitspraak. "Vertrouwen is goed. Controle is beter". Binnen managementcontrol wordt 'vertrouwen' gezien als een belangrijk instrument voor de beheersing van een organisatie. Anderzijds impliceert 'vertrouwen' juist dat er geen control (of controle) nodig is. Op deze pagina's wordt voor eens en altijd duidelijk wat vertrouwen nu precies is en hoe zich dat verhoudt tot managementcontrol.

 
  • Principal Agency Theory; op deze pagina wordt duidelijk waarom elke organisatie een vorm van control nodig heeft. Met behulp van de Principal Agency theorie wordt duidelijk dat medewerkers fouten maken, soms niet weten wat ze moeten doen en vaak ook eigen belangen nastreven. Je kunt als organisatie er dus niet 'blind' op vertrouwen dat medewerkers altijd het juiste zullen doen. 
 
  • Wat is 'Vertrouwen'?; vertrouwen is de verwachting dat mensen ons niet in de steek laten. Op deze pagina worden begrippen als wantrouwen, blind vertrouwen, rationeel vertrouwen en echt vertrouwen toegelicht. En wordt duidelijk dat elke samenwerkingsrelatie een aantal fasen moet doorlopen voordat sprake is van 'echt vertrouwen'. 
 
  • 9 Succesfactoren voor Vertrouwen; op deze pagina worden handvatten gegeven waarmee u het begrip 'vertrouwen' kunt operationaliseren. De handvatten geven antwoord op de vraag of er sprake is van vertrouwen en waar dit vertrouwen op is gebaseerd. Ook geven de succesfactoren inzicht in de robuustheid van het vertrouwen in elkaar. 
 
  • Vertrouwen, Controle of Control?; op deze pagina wordt duidelijk dat vertrouwen een belangrijk control instrument is binnen organisatie. Maar nog belangrijker. Dat de mate waarin de organisatie haar medewerkers vertrouwt een belangrijke ontwerpvariabele is voor de inrichting van het managementcontrolsysteem. Hoe groter het vertrouwen des te minder er zogenaamde 'hard controls' hoeven worden ingezet. Immers het uitgangspunt is dat de medewerkers vanuit hunzelf de juiste dingen doen.
 

Voor deze pagina's is rijkelijk geput uit 'Vertrouwen geven en in control zijn. Hoe doe je dat?'. Een uitgave van het Ministerie van Financiën waarin het eerder genoemde spanningsveld van control en vertrouwen wordt toegelicht. Tevens wordt in deze uitgave een vertrouwensscan gepresenteerd waarmee u een zelfevaluatie kan uitvoeren. De uitgave kunt u hier downloaden .

Deel House of Control via Social Media