Theorie van het Dode Paard

Gezichtsverlies of .........

Een bekende wijsheid van de Dakota-indianen zegt dat "wanneer je ontdekt dat je op een dood paard rijdt, de beste strategie is om af te stappen". Daar valt geen speld tussen te krijgen lijkt me. Maar de praktijk is vaak anders. Afstappen betekent namelijk gezichtsverlies. Daarom hanteren organisaties als het slecht gaat vaak meer 'geavanceerde' strategieën om het dode paard, de organisatie, weer in beweging te krijgen. Strategieën als:

 
 1. Een sterkere zweep kopen om het dode paard weer in beweging te krijgen
 2. Een andere ruiter zoeken! .... vervang het management
 3. Een commissie in het leven roepen om het paard te bestuderen
 4. Studiereizen naar het buitenland om te kijken hoe ze daar dode paarden berijden
 5. Verlaag de normen, zodat het dode paard weer springlevend lijkt
 6. Huur dure interimmers in om het dode paard te berijden
 7. Samenwerken met andere dode paarden om meer snelheid te maken
 8. Investeer in de ruiter en beloon de ruiter (nog) beter
 9. Voer een productiviteitsstudie uit om te zien of lichtere ruiters het paard wel in beweging krijgen
 10. Vergelijk het dode paard met paarden waarvan je zeker weet dat die nooit meer in beweging komen
 11. Bevorder de ruiter tot een toezichthoudende positie zodat ie een andere ruiter kan aannemen
 12. Concludeer dat een dood paard niet hoeft te worden gevoerd en lagere overheadkosten heeft, en daarom aanzienlijk meer bijdraagt aan het resultaat dan sommige andere paarden
 

Het moraal van het verhaal is dat als een organisatie in problemen verkeert bestuurders en managers geneigd zijn om de schuld buiten henzelf te zoeken. En dat ze al dan niet bewust grijpen naar defensieve strategieën als het aanstellen van andere managers (nieuwe ruiter), het meer grip en controle uitoefenen op de organisatie (sterkere zweep) of stellen dat ze altijd al op hun manier paard hebben gereden.

 

Gedegen Probleemanalyse

Als het slecht gaat met een organisatie zal het alleen beter gaan als er een gedegen analyse van de situatie wordt gemaakt. Wordt dit niet gedaan dan zullen bovenstaande strategieën niet werken. En zal het probleem gewoon weer terugkomen. Helaas zien we nog te vaak dat bestuurders en managers de wijsheid van de Dakota-indianen in de wind slaan. Waardoor commerciële organisaties onnodig aan de financiële afgrond staan (of erin vallen). En binnen overheidsorganisaties belangrijke doelen niet worden gehaald en projecten te vaak mislukken.

Deel House of Control via Social Media