Theorie Projectmanagement

Projectmanagement in enge zin

 
  • WAT IS EEN PROJECT?; op deze pagina wordt het begrip 'project' uiteengezet. Verder wordt hier ingegaan op de 6 fasen in een project, de projectstructuur, de meest gehanteerde methoden & technieken en de beheersing van een project. 
  • DUIVELSDRIEHOEK; projectmanagement is de beheersing van drie parameters; , tijd, geld en kwaliteit (scope). De duivelsdriehoek laat zien dat sturing op één van deze variabelen consequenties heeft voor de andere 2 variabelen. 
  • WORK BREAKDOWN STRUCTURE; met een Work Breakdown Structure deel je een project op in deelproducten en uiteindelijk in deeltaken. Op deze pagina worden de doelen van een WBS beschreven en de eisen die je aan een goede WBS moet stellen.
  • PRINCE2; als dé marktstandaard voor besturing van projecten. PRINCE2 onderscheidt drie onderdelen: de projectstructuur, projectfasering en methoden & technieken. Op deze pagina worden deze begrippen toegelicht en met elkaar in relatie gebracht. 
  • PROJECTSTRUCTUUR; deze pagina gaat in op de verantwoordelijkheden van de partijen die onderdeel uitmaken van de projectstructuur. De rol van de Stuurgroep, Project Support Office, Projectmanager, Project Management Team en de Contract Authority worden hier uitgewerkt.  
  • GANTT CHART; de Gantt Chart is een ander belangrijk instrument die de projectmanager gebruikt om het project te beheersen. In de Gantt Chart wordt de planning van het project opgenomen. De Gantt Chart is een soort staafdiagram waarbij de activiteiten die moeten worden uitgevoerd in de tijd worden weggezet.
  • SJABLONEN PROJECTMANAGEMENT DOCUMENTEN; op deze pagina vind je 7 sjablonen van de meeste gebruikte projectmanagement documenten zoals de Business Case, Project Initiation Document en een risicolog.
 

Projectmanagement in ruime zin

 
  • PORTFOLIOMANAGEMENT; op deze pagina wordt ingegaan op het portfolioproces. Hier wordt duidelijk hoe verbeterinitiatieven geïdentificeerd, gecategoriseerd, geprioriteerd en geselecteerd worden. Zodat de organisatie een balans vindt tussen de verandercapaciteit om veranderingen door te voeren en de reguliere bedrijfsactiviteiten.
  • PROJECTMANAGEMENTORGANISATIE; hier gaat het om de wijze waarop een organisatie haar projecten organiseert en faciliteert. Als te veel projecten het beoogd resultaat niet realiseren (tijd, geld, kwaliteit) dan is er iets mis met de projectmanagement organisatie. Op deze pagina staan een aantal tips om de projectmanagement organisatie te verbeteren. 
  • VERANDERMANAGEMENT; op deze pagina wordt projectmanagement in het kader van verandermanagement geplaatst. Hier wordt ingegaan op de keuze voor de juiste veranderaanpak en hoe je met weerstand moet omgaan. Theorieën als kleurendenken, 10 oorzaken van weerstand en veranderstrategieën staan hierbij centraal. 
 

Deel House of Control via Social Media