Theorie Management

 1. WAT IS MANAGEMENT?;
 
 1. DE 8 ROLLEN VAN DE MANAGER; op basis van de theorie van Quinn wordt ingegaan op de verschillende rollen die een manager moet (kunnen) spelen binnen een organisatie. Quinn onderscheidt daarbij de mensgerichte-, resultaatgerichte-, innovatieve-, en taakgerichte rollen. Managers moeten zich bewust zijn van deze rollen en de wijze waarop zij hier invulling aan geven.
 
 1. MANAGEMENT- & LEIDERSCHAPSSTIJLEN; op deze pagina vindt je een chronologisch overzicht van alle leiderschapsstijlen. Elke stijl weerspiegelt de normen en waarden van een bepaalde periode. Van taakgericht leiderschap naar mensgericht leiderschap tot situationeel leiderschap. Waarbij theorieën van Blake & Mouton, Mc-Gregor, Hersey & Blanchard en Goleman centraal staan.
 
 1. DE 25 INSTRUMENTEN VAN EEN MANAGER; hier vindt u de 25 meest gebruikte instrumenten die een manager tot zijn beschikking heeft om de organisatie en haar processen richting te geven en het gedrag van de medewerkers te beïnvloeden. Waarbij onderscheidt wordt gemaakt tussen mensgerichte- en instrumentele instrumenten. Welke instrumenten zet jij in?
 
 1. OVERLEGGEN, BEÏNVLOEDEN, BESLUITEN; de manager geeft richting aan de organisatie en haar medewerkers. Op deze pagina vindt je modellen zoals teamrollen van Belbin, de Roos van Leary en het Linkert-Pin model die de manager concrete handvatten geeft om anderen te beïnvloeden en tot goede besluiten te komen.
 
 1. MANAGEMENT-/STURINGSVARIABELEN; op deze pagina wordt duidelijk wat de belangrijkste variabelen zijn die bepalen hoe het besturingsmodel (managementcontrolsysteem) van je organisatie er uit komt te zien. Factoren als de strategie, span of control, taakvolwassenehid van de medewerkers, het mensbeeld wat in de organisatie overheerst en de aard van het productieproces bepalen welke instrumenten door de manager worden ingezet.
 
 1. DE MANAGER IN CONTROL!; op deze pagina vindt u alle informatie hoe u als manager de voorspelbaarheid van uw organisatie kan verhogen. Een manager is 'In Control' als de bedrijfsvoering op alle niveaus dusdanig op orde is dat met redelijke mate van zekerheid kan worden gesteld dat de doelstellingen worden gerealiseerd. 
 
 1. MANAGEMENTMODELLEN; brengen de complexiteit van een organisatievraagstuk terug tot de essentie. Managementmodellen helpen managers op een gestructureerde manier en vanuit verschillende invalshoeken een organisatieprobleem te analyseren.
   
   • Soorten Managementmodellen; er zijn boekenkasten vol geschreven met managementmodellen over allerlei onderlei onderwerpen. Op deze pagina wordt op basis van het onderwerp verschillende soorten managementmodellen onderscheiden en uitgewerkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan strategie- , leiderschaps-, organisatie-, verander- en bedrijfseconomische modellen. 
   • Kwaliteitsmodellen; een organisatie kan alleen succesvol zijn als het continu zoekt naar mogelijkheden om producten, processen en de organisatie efficiënter en effectiever in te richten. Deze zoektocht naar continue verbetering van producten, processen en organisatie wordt kwaliteitsmanagement genoemd. Bekende voorbeelden hiervan zijn Lean, TQM, het INK-kwaliteitsmodel en Six Sigma. 
   • Managementstromingen; in het vakgebied Organisatie & Management staan theorieën over de inrichting en aansturing van organisaties centraal. Op deze pagina worden de theorieën besproken die een grote bijdrage hebben geleverd aan het denken over de aansturing (managen) van organisaties. Denk aan theorieën als Scientific Management, de Systeemtheorie, de Human Relations benadering en de Systeemtheorie.
   • 101 Managementmodellen; worden op deze pagina gratis uitgewerkt. U vindt hier een uitgebreide database van de 101 bekendste modellen en theorieën die ten grondslag liggen aan de moderne organisatie. Veelal voorzien van voorbeelden uit de praktijk en een beschouwing over het nut en noodzaak van het model.

Deel House of Control via Social Media