Theorie Planning & Control

Onderwerpen

Over planning & control zijn vele boeken vol geschreven. Op basis van de literatuur over planning & control en de ervaringen van House of Control zijn hieronder de belangrijkste onderwerpen die de planning & controlcyclus raken voor u samen gevat.

 
  1. PLANNING & CONTROLCYCLUS; op deze pagina vindt u concrete handvatten om uw planning & controlcyclus (verder) aan te scherpen. Begrippen als management by exception, taken & bevoegdheden, managementrapportages, samenhang, ksf'en en gesprekscyclus staan hier centraal.
 
  1. PRESTATIEMANAGEMENT; op deze pagina wordt duidelijk hoe u de planning & controlcyclus resultaatgericht kunt maken. Begrippen als prestatie-indicatoren, calculerend gedrag, de Balanced Scorecard en managementcontracten worden hier uiteengezet en met elkaar in relatie gebracht.
 
  1. FINANCIËLE PARAGRAAF; op deze pagina wordt ingegaan op de financiële paragraaf binnen de planning & controlcyclus. Hier wordt duidelijk hoe u op basis van de begroting, de balans en een kasstroomoverzicht de prestaties en de financiële gezondheid van een organisatie kunt bepalen.
 
  1. EFFECTIVITEIT VAN BELEID; evaluatie van beleid is een belangrijk onderdeel van de planning- en controlcyclus. Op deze pagina worden begrippen als effectiviteit, doelmatigheid, kostenefficiency, doelbereiking uitgelegd. En wordt duidelijk hoe je een evaluatieonderzoek op zet.
 
  1. BUSINESS iNTELLIGENCE; tegenwoordig kan de planning- en controlcyclus niet meer los worden gezien van Business Intelligence. Op deze pagina wordt duidelijk wat Business Intelligence precies is. Welke vormen we hierin onderscheiden en hoe geautomatiseerde informatievoorziening aan de basis ligt aan de planning- en controlcyclus.  
 
  1. ARTIKELEN & SAMENVATTINGEN; op deze pagina vindt u een handleiding om uw planning & controlcyclus (verder) aan te scherpen. Ook is er een uitgewerkte planning & controlcyclus van de gemeente Delfzijl beschikbaar. Verder vindt u hier een sjabloon voor een managementrapportage raadpleegbaar die House of Control samen met een zorgorganisatie heeft ontwikkeld.

Deel House of Control via Social Media