Theorie Automatisering

Onderwerpen

 
  1. WAT IS AUTOMATISERING?; veel managers zijn bang voor ICT omdat zij het vakgebied nauwelijks kennen. Hier worden de basisbeginselen van ICT-techniek uiteengezet. Vervolgens zullen veel voorkomende termen als Cloud Computing, BYOD, database en business intelligence worden uitgelegd waarna de laatste ICT-ontwikkelingen worden toegelicht.
  2. NEGENVLAKSMODEL; schetst op eenvoudige wijze alle taken en verantwoordelijkheden binnen de automatiseringsfunctie. Begrippen als informatiemanagement, functioneel beheer en lijnmanagement (de gebruikersorganisatie) worden hier uiteengezet en met elkaar in relatie gebracht.
  3. COBIT 5; is een raamwerk waarmee je een IT-organisatie effectief en efficiënt kan inrichten of een bestaande IT-organisatie kan doorlichten. Cobit is gericht op de strategie, besturing en beheersing van de IT-processen. Met behulp van COBIT kun je bepalen of de IT-organisatie 'in control' is. COBIT voorziet het management van een lijst met maatregelen op basis waarvan ze sturing aan de IT-organisatie kunnen geven. Waarbij Cobit de kloof overbrugd tussen de business, informatiemanagement en de IT-organisatie. 
  4. BEHEERPROCESSEN ITIL, ASL en BISL; zijn beheerprocessen die de continuïteit van de automatisering moeten waarborgen en wijzigingen daarin op een ordentelijke manier moeten laten verlopen. ITIL, ASL en BISL zijn modellen die de vlakken uit het Negenvlaksmodel vanuit een procesgedachte met elkaar in verband brengen.
  5. CMMi; is een procesverbeterraamwerk voor software- en systeemontwikkeling. CMMi integreert generieke projectmanagement processen met meer specifieke processen voor software- en systeemontwikkeling. Het raamwerk geeft concrete handvatten hoe u de software- en systeemontwikkeling kunt verbeteren binnen uw organisatie.
  6. SOFTWAREONTWIKKELING; op deze pagina worden verschillende ontwikkelmethoden als het Watervalmodel, RUP, Agile en Scrum toegelicht. Verder wordt ingegaan op de verschillende activiteiten van softwareontwikkeling. Zo wordt ingegaan op begrippen als technisch ontwerp, definitiestudie, specificaties, programmeertalen, verschillende soorten testen en het acceptatieproces. 
  7. ARTIKELEN & SAMENVATTINGEN; hier kunt u een samenvatting van ITIL, een methodiek om uw beheerprocessen vorm te geven, vinden. Verder is een document toegevoegd met daarin alle eisen die je als gebruikersorganisatie kan stellen aan de IT-organisatie. En u vindt hier een uitgewerkte architectuur van een onderwijsinstelling.

 

Deel House of Control via Social Media