Terugverdienperiode

Simpele methode

De terugverdienperiode is een methode om te bepalen in welke tijdsduur de investeringsuitgaven zijn terugverdiend in de vorm van een positieve kasstroom (cashflow). Een investering wordt minder interessant naarmate de terugverdienperiode langer wordt. De risico's van de investeringen worden namelijk met de duur van de investering groter. De veronderstelde inkomsten en uitgaven worden elk jaar onzekerder.
 

Formule terugverdienperiode

De terugverdienperiode is gelijk aan het investeringsbedrag gedeeld door de jaarlijkse cashflow. Voor de berekening zijn dus nodig het investeringsbedrag en de jaarlijkse cashflow die de investering genereert. De formule is dan ook eenvoudig en ziet er als volgt uit:
 

Voorbeeld Investeringsanalyse

Op de pagina Voorbeeld Investeringsanalyse is een uitgewerkte casus opgenomen van een investeringsanalyse. Waarbij naast de terugverdienperiode ook andere methoden worden behandeld en uitgewerkt. Daarom wordt hier volstaan met een klein voorbeeld. Stel het is mogelijk om een concurrent over te nemen. De investering bedraagt € 200.000. De jaarlijkse cashflow bedraagt € 30.000. Wat is de terugverdienperiode?
 
 
 
De terugverdienperiode is dus bijna 7 jaar. Dat wil zeggen dat de totale investering binnen zeven jaar is terugverdiend. Afhankelijk van het soort investering dat u doet kunt u bepalen of de terugverdientijd te lang is (en daarmee te risicovol) of niet.
 

Pas op!

De terugverdienperiode is een eenvoudige en snelle methode om een indicatie te krijgen of een investering al dan niet interessant is. De methode is tegelijkertijd nogal beperkt omdat de terugverdienmethode geen rekening houdt met positieve of negatieve cashflows van na de terugverdienperiode. De terugverdienmethode richt zich op de terugverdienperiode en laat alle baten en kosten die buiten deze periode vallen buiten beschouwing. Daarnaast houdt de terugverdienmethode geen rekening met de tijdsvoorkeur van de kasstromen. Een euro nu is als gevolg van inflatie nu meer waard dan over zes jaar (zie de pagina Kasstromen). Deze methode houdt daar geen rekening mee.  

Deel House of Control via Social Media