Strategie Quotes

Strategie staat centraal

Er zijn boekenkasten vol geschreven over strategie. Zowel in de theorie als in de praktijk wordt het begrip strategie op vele manieren gebruikt. Vaak wordt met strategie bedoeld het positioneren van de organisatie in de markt. Terwijl strategie ook wordt uitgelegd als een strategisch plan om doelen te bereiken. Hieronder vind je de 25 meest bekende uitspraken over strategie(vorming) die een beeld geven over de veelzijdigheid van het begrip strategie. 
 
 
 

Strategie staat centraal

Om meer inzicht te geven in de complexiteit en veelzijdigheid van het begrip strategie zijn hieronder de belangrijkste theorieën over strategie weergegeven.
 

1   Definities Strategie

2   De 5 P's voor Strategie (Mintzberg)

3   KSF'n voor een effectieve Strategie

4   10 manieren voor strategieontwikkeling (Mintzberg)

5    Strategie-ontwikkelmodel

6    25-Strategiemodellen (Porter, Ansoff, Kotler) 

Deel House of Control via Social Media