Strategie Quotes

Wat is een Strategie?

Er zijn boekenkasten vol geschreven over strategie. Zowel in de theorie als in de praktijk wordt het begrip strategie op vele manieren gebruikt. Vaak wordt met strategie bedoeld het positioneren van de organisatie in de markt. Terwijl strategie ook wordt uitgelegd als een strategisch plan om doelen te bereiken. Hieronder vind je de 25 meest bekende uitspraken over strategie(vorming) die een beeld geven over de veelzijdigheid van het begrip strategie. 

 
 

 

De Theorie

Om meer inzicht te geven in de complexiteit en veelzijdigheid van het begrip strategie zijn hieronder de belangrijkste theorieën over strategie weergegeven. Als je al deze theorieën en modellen goed hebt bekeken weet je precies wat een missie, visie en strategie inhouden en ben je in staat om deze voor je eigen organisatie op te stellen.  

 
  1. Definities Strategie; strategie geeft richting aan de organisatie. Er bestaat echter geen gemeenschappelijk begrip van wat een strategie nu precies is. Op deze pagina vind je een aantal definities van wat een strategie nu precies is.
 
  1. De 5 P's voor Strategie (Mintzberg); met behulp van de 5 P's brengt Mintzberg structuur aan in de grote hoeveelheid definities van strategie. Strategie heeft te maken met onder andere een Plan, Plot, Positionering, Perspectief en een Patroon van beslissingen. Bepaal voor jezelf welke betekenis je aan het begrip 'strategie' geeft.
 
  1. 10 manieren voor strategieontwikkeling (Mintzberg); in deze theorie van Mintzberg worden 10 stromingen in het denken over strategie weergegeven. De ene school ziet strategie als een proces van planning terwijl de ander strategie ziet als uitkomst van een politiek of visionair proces.
 
  1. Strategie-ontwikkelmodel; in dit model van House of Control wordt duidelijk welke stappen je moet doorlopen om tot een strategie te komen. Van het vaststellen van de missie en visie, de marktpositionering en tenslotte de verankering van het strategisch plan in de reguliere planning- en controlcyclus.
 
  1. 30-Strategiemodellen (Porter, Ansoff, Kotler); op deze pagina worden 30 bekende strategiemodellen uitgewerkt en met elkaar in relatie gebracht. Het gaat om modellen als de SWOT-analyse, de BCG-matrix, de Blue Ocean Strategy, het Vijfkrachtenmodel van Porter en het Ansoff-model.

Deel House of Control via Social Media