Stakeholder Analyse & Management

Wat is een Stakeholderanalyse?

De stakeholderanalyse is een handig instrument voor als je een project start, een specifieke markt wil onderzoeken of een communicatiestrategie wil opstellen. Je bepaalt met welke externe krachten de organisatie te maken heeft. Met de stakeholderanalyse (of krachtenveldanalyse /actorenanalyse / omgevingsanalyse) breng je de belangen van betrokkenen in kaart. En stel je vast wat de invloed is van de belanghebbenden op het succes van je organisatie. Zodat je kan inspelen op de kansen en bedreigingen die zich in de omgeving voordoen.
 
  • Stakeholder; is een persoon of organisatie die geraakt wordt, belang heeft en/of invloed uitoefent bij een organisatiebesluit, een productwijziging of een nieuw project. Stakeholders zijn zowel belanghebbenden die worden beïnvloedt door de organisatie als belanghebbenden waarvan de organisatie zelf de invloed van ondervindt.
  • Belangen; stakeholders hebben hun eigen belangen. Soms liggen belangen in het verlengde van de eigen belangen en soms kunnen belangen anders of zelfs tegengesteld zijn. Zo is een ondernemer niet blij als de overheid besluit om vennootschapsbelasting te verhogen. Terwijl de vakbonden er wel blij me zijn zolang de belastingverhoging door de ondernemers niet op de werknemers wordt afgewenteld.
  • Doel analyse; bepaal waarvoor je de stakeholderanalyse voor wil gebruiken.  Gaat het om input voor een communicatiestrategie? Voor het starten van een project of. Of vormt de analyse onderdeel uit van de marktanalyse ten behoeve van een nieuwe strategie? Het gebruiksdoel bepaalt hoe je de analyse opzet en welk eindproduct je oplevert.
 
Stakeholders van een ziekenhuis zijn bijvoorbeeld de patiënten, medewerkers, toezichthouders, de medisch specialisten, de media, de gemeente, de overheid en andere zorginstellingen. Waarbij de ene belanghebbende kansen biedt terwijl de andere juist een bedreiging vormt.
 

STAP 1 Identificeren van Stakeholders

In de eerste stap van de stakeholderanalyse worden de belanghebbenden in kaart gebracht. Dat zijn dus die partijen die hetzij de organisatie(besluit) willen beïnvloeden hetzij partijen die geraakt worden door een organisatie(besluit). Voor elke belanghebbende wordt de naam en het belang dat zij nastreeft aangegeven. Hieronder is een inventarisatie gedaan van de stakeholders van een ziekenhuis. Waarvoor het gemak de belanghebbenden zijn opgesplitst in interne-, commerciële- en maatschappelijke belanghebbenden.
 

STAP 2 Scoren van Stakeholders

sdfgsdfgsdfgf
 

STAP 3 Bepaal relatie met Stakeholder

sdfgsdfgsdfgsfg

Deel House of Control via Social Media