Soorten Managementmodellen

Wat is een Managementmodel?

Managementmodellen brengen de complexiteit van een organisatievraagstuk terug tot de essentie. Managementmodellen helpen managers op een gestructureerde manier en vanuit verschillende invalshoeken een organisatieprobleem te analyseren. De meest voorkomende 101 managementmodellen zijn theoretisch goed onderbouwd en hebben zich in de praktijk bewezen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je de managementmodellen direct voor waar moet aannemen. Vergeet niet dat management modellen de werkelijkheid sterk vereenvoudigen. Het is niet de bedoeling dat managementmodellen een eigen leven gaan leiden.

 

Soorten Modellen

Er zijn boekenkasten vol geschreven met managementmodellen over alle aspecten die zich in een organisatie voordoen. Om de verschillende managementmodellen beter te duiden onderscheid ik op basis van het onderwerp van het betreffende model de volgende soorten managementmodellen:

 
  • STRATEGIEMODELLEN; deze modellen richten zich op de ontwikkeling en implementatie van de strategie van een organisatie. Begrippen als interne- en externe analyse, concurrentievoordeel, markt- en concurrentenanalyse en marktpositie staan hierbij centraal. Bekende modellen die op deze pagina worden uitgewerkt zijn de SWOT-analyse, het Vijf krachtenmodel van Porter, de BCG-matrix van de Boston Consulting Group en het matrixmodel van Ansoff.
 
  • VERANDERMANAGEMENT MODELLEN; deze modellen helpen om veranderingen op een gestructureerde manier in een organisatie door te voeren. Begrippen als veranderaanpak, weerstand, verandervermogen en portfoliomanagement staan hierbij centraal. Denk daarbij aan modellen als de Verandermatrix van Camp, het kleurendenken van Caluwe, het 7-Krachtenmodel van Berenschot en Lewinsmodel voor organisatieverandering.
 
  • BEDRIJFSECONOMISCHE MODELLEN; deze modellen richten zich op de doelmatige en effectieve besteding van middelen binnen een organisatie. Denk daarbij aan modellen zoals het Du-Pont Schema, Activity Bases Costing, de Opslagcalculatiemethode, de Netto Contante Waarde Methode en het Capital Asset Pricing Model. Deze modellen helpen om complexe financiële vraagstukken tot de essentie terug te brengen. 
 
  • ORGANISATIEMODELLEN; dit zijn managementmodellen die zich richten op de doelmatigheid en effectiviteit van de organisatie als geheel. Veel gebruikte organisatiemodellen in Nederland zijn het INK-model, het 7S-model van Mc-Kinsey en het House of Control. Maar er zijn ook meer theoretische modellen zoals de Levers of Control van Simons, Management Control Systems van Merchant en de 3 Control mechanismen van Ouchi.
 
  • LEIDERSCHAPSMODELLEN; op deze pagina worden de modellen besproken die een bijdrage hebben geleverd aan het denken over de aansturing (managen) van organisaties. Waarbij elk model een balans zoekt tussen een taakgerichte- en een meer mensgerichte managementstijl. Denk daarbij aan theorieën als Scientific Management van Taylor, de Managerial Grid (Blake & Mouton) en de X-Y theorie van McGregor. Maar ook concepten als zelfsturende teams en Management by Walking Around komen op deze pagina aan bod.
 
  • KWALITEITSMANAGEMENT MODELLEN; dit zijn modellen die organisaties ondersteunen in hun streven om hun producten, processen en de organisatie continu te verbeteren. Veel gebruikte modellen zijn hier Lean Management, het INK-model, Six Sigma en de Balanced Scorecard. Waarbij elk model haar eigen accenten heeft. Maar alle modellen maken de bedrijfsprocessen effectiever en efficiënter door processen vanuit perspectief van de klant te verbeteren.

Deel House of Control via Social Media