Scan Planning & Controlcyclus

Pagina 1 van 4
1Binnen onze organisatie is er een directe relatie tussen het strategisch plan, het jaarplan en de afdelingsplannen.
   
2Afdelingen hebben inzicht in hun prestaties.
   
3Met zowel medewerkers als met managers worden afspraken gemaakt over de te behalen resultaten.
   
4Binnen onze planning & controlcyclus is het duidelijk van wie wat wordt verwacht en wanneer de verschillende documenten (zoals het jaarplan, de begroting en voortgangsrapportages) opgeleverd moeten worden.
   
5De documenten binnen onze planning & controlcyclus zijn kort en krachtig.
   
6Onze organisatie beschikt over een (management)dashboard waarmee in één oogopslag duidelijk is hoe de organisatie ervoor staat in relatie tot haar doelstellingen.
   

Deel House of Control via Social Media