Risicomanagement

Vergroot de voorspelbaarheid!

Risicomanagement staat hoog op de agenda van bestuurders. Enerzijds hebben incidenten en ontwikkelingen zoals de crisis bijgedragen aan het besef dat risicomanagement een randvoorwaarde is voor goed bestuur. Anderzijds wordt risicomanagement door de governance code voorgeschreven. Risicomanagement vergroot de voorspelbaarheid van de organisatie!

 

In de gratis RISICOSCAN kunt u op basis van een aantal vragen vaststellen hoe het is gesteld met het risicomanagement binnen uw organisatie. De scan geeft antwoord op de vraag in welke mate je organisatie risico's beheerst.

 

In de THEORIE over risicomanagement worden begrippen zoals risicoanalyse, weerstandsvermogen, COSO ERM, integraal risicomanagement, beheersmaatregelen en risicobewustzijn toegelicht en met elkaar in verband gebracht.

 

In het RAAMWERK RISICOMANAGEMENT wordt op eenvoudige wijze uiteengezet hoe u in 8 stappen kunt komen van uw huidige beheersorganisatie naar een integraal risicomanagementsysteem.

 

Kortom, op deze website vind je alle relevante informatie over risicomanagement. Zodat je risico's binnen je organisatie op een gestructureerde wijze kunt identificeren, analyseren en beheersen. En mocht u hierbij hulp willen gebruiken dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Deel House of Control via Social Media