Return on Investment (ROI)

Wat is Return on Investment?

De Engels term Return on Investment (ROI) betekent letterlijk 'rendement op je investering'. Je kunt het rendement berekenen voor een heel bedrijf voor een specifieke investering. De ROI van een project kan men berekenen door de specifieke opbrengst voor een project te delen door de investering die daarvoor gedaan moet worden.
 
  • Formule van de ROI; de berekening van de ROI is eenvoudig. Je deelt de totale opbrengst van het project door het bedrag dat je in het project hebt geïnvesteerd. De formule ziet er als volgt uit:
  • Voordeel ROI; de ROI is een handig instrument om te bepalen of je moet gaan investeren of niet. Als het rendement (uitgedrukt in een %) negatief is dan lijkt het niet logisch om te investeren. Als het rendement laag is, zeg < 4%, dan kun je het geld van de investering wellicht beter om de bank zetten. Daar krijg je wellicht een rentepercentage (= rendement) van drie of vier procent. Het risico dat je de rente niet krijgt is echter nihil.
  • Kanttekening ROI; nadeel van de ROI is dat de ROI niks zegt over de risico's van de investering. De ROI kan dan bijvoorbeeld 10% zijn. Als de kosten en opbrengsten (zeer) onzeker zijn dan kan een rendement van 10% nog wel eens te laag zijn.
 

Voorbeeld Investeringsanalyse ROI

Op de pagina Voorbeeld Investeringsanalyse is een uitgewerkte casus opgenomen van een investeringsanalyse. Waarbij naast de ROI ook andere investeringsselectie methden worden behandeld en in relatie tot elkaar worden uitgewerkt. Daarom wordt hier volstaan met een eenvoudig voorbeeld. Stel het is mogelijk om een concurrent over te nemen. De investering bedraagt € 200.000. Daar staat een jaarlijkse opbrengst van 8 jaar van € 30.000 tegenover. Wat is de ROI?
 
 
De ROI bedraagt dus 20%. Het rendement van 20% is behoorlijk hoog. Je kunt dus beter investeren dan het geld op de bank zetten. Of de 20% een goed rendement is of misschien toch te laag hangt af van het risicoprofiel van de investering. Hoe hoger het risicoprofiel van het project hoe hoger rendement de investeerder eist.

Deel House of Control via Social Media