Automatiseringsscan

Business manager

 • Onze IT-organisatie draagt direct bij aan het realiseren van de doelstellingen.
 • De automatisering laat ons bijna nooit in de steek.
 • Binnen onze organisatie spreken we elkaar aan wanneer afspraken niet worden nagekomen. 
 • Als ik een prboleem meld bij de hekpdesk dan wordt ik adequaat geholpen,
 • Onze IT-irganisatie begrijp de business
 • Onze IT-organisatie werkt vraaggestuurd.
 • Niet de processen maar het automatiserngssysteem staat centraal bij....
 • De systemen zijn over het algemeen snel. Medewerkers hoeven niet lang te wachten bij het opstarten of muteren van....
 • Beschikt het lijnmanagement over voldoende IT-kennis om serieus met het IT-management van gedachte te wisselen. 
 • Bij het opstellen van specificaties en opdrachten laat de lijnorganisatie zich adviseren door de IT-organisatie.  
 • Zijn er tussen de lijnorganisatie en de IT-organisatie SLA's (of DVO's) waarin afspraken zijn gemaakt over de te leveren dienten en prijzen va de IT-organisatie?
 • bij het ontwikkelen (of aanschaf) en implementeren van nieuwe systemen/applicaties worden gebruikers in het gehele proces van ontwerp, bouw en test betrokken?

 

IT-mananger

 • onze IT-organisatie beschikt over een procesverbeterraamwerk zoals Cobit of CMMi om onze processen te verbeteren.
 • Medewerkers die onderdeel uitkamen van de IT-organisatie beschikken over de juiste kennis en kunde.
 • Medewerkers van de IT-organsiatie beschikken naast inhoudelijke kennis ook over project vaardigheden.
 • De IT-organisatie ondersteunt de lijnorganisatie bij het opstellen van specificaties en opdrachten. 
 • De lijnorganisatie begrijpt de uitdagingen waarvoor de IT-organisatie staat.
 • Het huidige applicatielandschap bestaat uit meer dan vier programmeertalen (Java, web-bases, ....)
 • Onze organisatie laat minimaal eenmaal per jaar op onafhankelijke wijze de opzet en werking van de automatiseringfunctie toetsen.
 • Beschikt het lijnmanagement over voldoende IT-kennis om serieus met het IT-management van gedachte te wisselen. 
 • Binnen onze organisatie spreken we elkaar aan wanneer afspraken niet worden nagekomen. 
 • bij het ontwikkelen (of aanschaf) en implementeren van nieuwe systemen/applicaties worden gebruikers in het gehele proces van ontwerp, bouw en test betrokken?

Deel House of Control via Social Media