Projectmanagement organisatie

Als projecten binnen uw organisatie regelmatig niet tot het gewenste resultaat leiden. Of als de projecten later dan gepland of tegen meer kosten worden gerealiseerd dan is er wat aan de hand met uw projectmanagementorganisatie. De wijze waarop uw organisatie projecten vorm geeft voldoet niet aan de minimale eisen die daaraan gesteld worden. Hieronder enkele aandachtspunten: 

 
  • Opdrachtenmanagement; de totstandkoming van de opdrachtenportefeuille (portfoliomanagement) is van grote invloed op de effectiviteit van uw projectorganisatie. Onzekerheid in de opdrachtenportefeuille leidt direct tot onrust in de projectorganisatie. Het is daarom van belang dat de projectorganisatie de lijnorganisatie adviseert over  de (on)mogelijkheden voor de uitvoering van de verschillende opdrachten. 
  • HRM-projectmanagement; beschikken de projectmedewerkers en projectmanagers over de juiste kennis en kunde? Leert de projectorganisatie van haar eigen fouten? Is er een projectmanagersvakgroep? En beschikt de opdrachtgever over de capaciteiten om zich als professioneel opdrachtgever op te stellen?
  • Projectcultuur; een projectorganisatie vergt een andere cultuur dan een lijnorganisatie. De resultaatgerichtheid zal in een projectorganisatie groter moeten zijn. Maar ook de mate waarin het management vertrouwd op professionaliteit van de projectorganisatie bepaald de projectcultuur en daarmee de effectiviteit van de projectorganisatie.  
  • Projectbeheersing; wat is de kwaliteit van de projectbesturing binnen uw organisatie? Welke processen worden er binnen het projectmanagement onderscheiden? Wordt er gestuurd op activiteiten, op standaarden, op producten of op de business case? Wordt PRINCE2 of een vergelijkbare methodiek gebruikt? En is er sprake van voldoende ‘checks and balances’ in de projectstructuur van de projecten?
 
Let op! Bij de projectmanagement organisatie hebben we het dus niet over het succes van een specifiek project. Bij de projectmanagement organisatie hebben we het er over of de organisatie goed in staat is haar projecten tot een goed einde te brengen.
 

Deel House of Control via Social Media