Inkoopprestatiemeting

Hoe doet de Inkoopafdeling het?

Het is belangrijk om de prestaties van de afdeling Inkoop te meten. Dit om de effectiviteit en doelmatigheid van de inkoopfunctie te beoordelen. Het meten van inkoopprestatie draagt bij aan;

 
  • Zichtbaarheid toegevoegde waarde; door de prestaties inzichtelijk te maken (bijvoorbeeld besparing van 5% op inkopen) wordt het bestaansrecht van de afdeling Inkoop voor het management en andere afdelingen opnieuw bevestigd.
 
  • Goede inkoopbeslissingen; het meten van prestaties maakt het niet alleen mogelijk om de prestaties van de afdeling Inkoop te beoordelen. Diezelfde informatie kan ook worden gebruikt om de inkoopbeslissingen van diezelfde afdeling beter te objectiveren.
 
  • Personeelsbeleid; door de beloning van medewerkers op de prestaties van de medewerker en/of afdeling af te stemmen worden inkopers gemotiveerd om nog betere prestaties te leveren.
 

Planning & Controlcyclus

Om de prestaties van de afdeling Inkoop te meten is het noodzakelijk een planning & controlcyclus in te richten. Doelstellingen van de inkoopafdeling worden SMART gemaakt doordat in de inkoopplannen bij elke doelstelling een prestatie indicator wordt opgenomen. In de zogenaamde voortgang- of managementrapportages wordt periodiek de realisatie van de doelstellingen gemonitord. Op de pagina Planning & Control wordt verder ingegaan op het inrichten van een planning- en controlcyclus.

 

Prestatie-indicatoren Inkoop

Het is belangrijk om die prestaties van de inkoopafdeling te meten die de meeste invloed hebben op de doelstellingen van de organisatie. Leidt daarom van de inkoopdoelstellingen de kritische succesfactoren af en vertaal deze in SMART geformuleerde prestatie-indicatoren. Op de pagina Kritische Succesfactoren en Prestatie-indicatoren vindt u informatie hoe u ksf'en en prestatie-indicatoren kunt opstellen. In de praktijk van House of Control blijkt dat de succesfactoren van een inkoopafdeling worden onderverdeeld in vijf perspectieven;

 
  1. Doelmatigheid; worden de doelstellingen van de inkoopafdeling tegen zo'n laag mogelijke kosten gerealiseerd. Veel gebruikte prestatie-indicatoren zijn: inkoopkosten, afwijkingen t.o.v. budget en voorraadkosten & materiaalkosten per eenheid product.
 
  1. Kwaliteit; geeft inzicht in de tevredenheid van de afdelingen die gebruik maken van de afdeling inkoop. Mogelijke prestatie-indicatoren zijn het aantal klachten, de doorlooptijd van bestellingen en % afgekeurde leveringen.
 
  1. Werkprocessen inkoop; worden doelstellingen van de eigen inkoopprocessen gerealiseerd? Denk daarbij aan indicatoren zoals de omloopsnelheid van de voorraden, het aantal bestellingen per medewerker en het aanbod van artikelen.
 
  1. Leveranciersmanagement; is de inkoopafdeling erin geslaagd de prestaties van de leveranciers te verbeteren? Denk daarbij aan indicatoren zoals het aantal facturen t.o.v. inkoopvolume of een bepaald percentage leveranciers dat voldoet aan overeengekomen prestaties.
 
  1. Kennis en kunde; hier staan prestatie-indicatoren over de professionaliteit van de inkopers centraal zoals opleidingsniveau, opleidingsbudget, aantal functionerings- en beoordelingsgesprekken.
 

Scan Inkoopafdeling

Met behulp van de INKOOPSCAN kunt u op basis van een aantal vragen vaststellen hoe het is gesteld met de inkoopfunctie binnen uw organisatie. De scan geeft antwoord op de vraag of er sprake is van een doelmatige en effectieve inkoopfunctie.

Deel House of Control via Social Media