Planning & Controlcyclus

Onderwerpen

De planning & controlcyclus vormt het hart van de beheersorganisatie! De planning & controlcyclus geeft richting aan de organisatie. De strategie van de organisatie wordt vertaald in concrete doelstellingen. En nog belangrijker; de planning & controlcyclus geeft inzicht in de mate waarin deze doelstellingen gerealiseerd worden. Zodat (bij)sturing mogelijk wordt.

 

In de QUICK SCAN kunt u op basis van een aantal vragen vaststellen of de planning & controlcyclus van uw organisatie voldoet. Afhankelijk van uw antwoorden op de vragen uit de scan krijgt u concrete adviezen om uw planning & controlcyclus (verder) aan te scherpen.

 

In de THEORIE over de planning- & controlcyclus staan begrippen als de Deming Cirkel, prestatiemanagement, SMART, Management by Exception, kritische succesfactoren, de Balanced Scorecard en prestatie-indicatoren centraal.

 

In het RAAMWERK PLANNING & CONTROL van House of Control krijgt u een aantal concrete adviezen hoe u van uw planning & controlcyclus een effectief prestatiemanagementsysteem maakt.

  

Kortom, op deze website vindt u alle relevante informatie over planning & control. Zodat u meer grip krijgt op de sturingsinformatie binnen uw organisatie. En de voorspelbaarheid van uw organisatie groter wordt! Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van onze kennis en kunde dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Deel House of Control via Social Media