Manager = Overleggen, Beïnvloeden & Besluiten

Aasdfasdfasdf

asdfasdfasdf

 

OVERLEGGEN / VERGADEREN

 
 • Teamrollen van Belbin; Belbin onderscheidt 9 rollen die in een (management)team aanwezig moeten zijn wil een team succesvol zijn. Belbin stelt dat teams alleen succesvol zijn als er evenwicht bestaat tussen de Denk-, Actie- en Mensgerichte rollen. Als er te veel teamleden denken en te weinig teamleden daadwerkelijk iets doen dan zal het team niet succesvol zijn. En als het ontbreekt aan mensgerichte rollen dan hangt het team als los zand aan elkaar. 
 
 • Effectief Vergaderen; vergaderen is een belangrijk instrument  voor afstemming tussen het management en medewerkers, tussen de afdelingen en tussen medewerkers onderling. Op deze pagina wordt duidelijk waarom er wordt vergaderd, wat de kosten van vergaderen zijn en wat de 13 succesfactoren zijn voor een goede vergadering. 
 
 • Linking-Pin Model; in de linking pin structuur wordt aan de traditionele organisatieschema de overlegstructuur van de organisatie toegevoegd. Zodat duidelijk wordt hoe doelen, taken en procesverbeteringen tussen de verschillende managementlagen en de medewerkers op elkaar worden afgestemd. De overlegstructuur geeft aan welke overleggen er tussen de verschillende organisatieonderdelen, managementlagen en medewerkers bestaan. 
 
 • Lean Management; is een vorm van kwaliteitsmanagement (procesoptimalisatie) waarbij het continu verbeteren van bedrijfsprocessen en medewerkers centraal staat. Een belangrijk element binnen lean zijn de zogenaamde dagstarts en verbeterborden. Hiermee geeft lean concreet invulling aan de overlegstructuur binnen een organisatie. Kenmerkend daarbij voor lean is dat er zoveel mogelijk tussen management en medewerkers (en medewerkers onderling) wordt gecommuniceerd in beelden. Omdat een beeld vaak meer zegt dan 1000 woorden.  
 

Beinvloeden

 
 • Roos van Leary; is een mooi instrument om onbewuste gedragspatronen in een relatie zichtbaar te maken. Centraal element in de theorie van Leary is dat gedrag van de één gedrag van de ander oproept (actie-reactie). We beïnvloeden elkaar continu door bepaald gedrag te vertonen. Waarop de ander dan weer reageert. Leary stelt dus dat je mede verantwoordelijk bent voor het gedrag van een ander. Zo zullen mensen die vriendelijk worden benaderd over het algemeen vriendelijk reageren.  
 
 • Beïnvloedingsstijlen; Leidinggevenden beschikken over verschillende beïnvloedingsstijl en het om het gedrag van medewerkers te beïnvloeden om zo de (organisatie)doelstellingen te realiseren. En om mogelijke weerstand bij veranderingen om te zetten in veranderbereidheid. Op deze pagina worden de Normatieve stijl, de Logische stijl, de Enthousiasmerende stijl en de Relationele stijl toegelicht. Een effectieve manager kan meerdere stijlen, afhankelijk van de situatie, toepassen. 
 
 • Effectief Leiderschap; Het boek van Covey (‘The seven habits of highly effective people’) is een meesterwerk om een gelukkig, productief en doelgericht leven te leiden. Covey stelt dat we eerst zelf orde op zaken moeten stellen (van Binnen) voordat we een effectieve relatie kunnen hebben met anderen (naar Buiten). Begrippen die centraal staan in de theorie van Covey zijn zelfmanagement, Circle of Influence, doelgerichtheid, timemanagement, Win-Win oplossingen en zelfontwikkeling. 
 

Besluiten

 
 • Speltheorie; asdfasdfasdf
 
 • Force Field Aanalyse; in deze theorie van Kurt Lewin....
 
 • Beslissingsboom; is een wetenschappelijk model voor de weergave van de alternatieven en keuzen in een besluitvormingsproces,
 
 • OODA-loop (John Boyd); .......
 
 • RAPID Raamwerk (Bain); .......

Deel House of Control via Social Media