E-overheid

De zelfbewuste organisatie die opereert in het maatschappelijk middenveld beschouwt ICT als een productiefactor om goede dienstverlening te kunnen aanbieden. Belangrijke ontwikkelingen zijn:
 
  • Digitaal klantdossier; met behulp van elektronische dossiers is informatie over klanten veel beter en sneller ontsluitbaar. Daarnaast zijn elektronische dossiers noodzakelijk voor samenwerking in de keten (denk aan klantdossier in de zorg) en voor digitale dienstverlening naar de klant toe (zie PIP).
  • Business Intelligence & Big data; door gegevens aan elkaar te koppelen of met andere organisaties te delen ontstaat strategische informatie die bijdraagt aan de realisatie van de doelstellingen.
  • Basisregistraties; om vanuit de logica van de klant te kunnen werken is het nodig dat gegevenshuishoudingen en basisregistraties op orde zijn en wel op zodanige wijze dat recht wordt gedaan aan het principe van de eenmalige gegevenslevering.
  • Verwijsindexen; op basis van verwijsindexen wordt de klant geholpen om de juiste instantie dan wel afdeling te vinden. Een goed voorbeeld hiervan is de verwijsindex in de jeugdhulpverlening.
  • Persoonlijke Internet Pagina (PIP); doel van het PIP is om digitale dienstverlening van de overheid persoonlijk te maken. Zodat op elke gewenst moment en elk gewenste locatie zo snel en goedkoop mogelijk persoonlijke informatie uitgewisseld kan worden. U ontvangt geen beschikkingen meer van de Belastingdienst maar u krijgt een mailtje dat op uw persoonlijke internetpagina een nieuwe beschikking is geplaatst. 
  • Informatiebeveiliging; privacywetgeving eist dat gegevens goed zijn afgeschermd. Maar ook om andere redenen zal toegang tot informatie en systemen afgeschermd moeten worden.
 

Deel House of Control via Social Media