Wat is een organisatiemodel?

Managementmodellen 

Managementmodellen brengen de complexiteit van een organisatievraagstuk terug tot de essentie. Managementmodellen helpen managers op een gestructureerde manier en vanuit verschillende invalshoeken een organisatieprobleem te analyseren. De meest voorkomende 101 Managementmodellen zijn theoretisch goed onderbouwd en hebben zich in de praktijk bewezen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je de managementmodellen direct voor waar moet aannemen. Vergeet niet dat management modellen de werkelijkheid sterk vereenvoudigen. Het is niet de bedoeling dat managementmodellen een eigen leven gaan leiden. 
 
  • Strategiemodellen; deze modellen richten zich op de ontwikkeling en implementatie van de strategie van een organisatie. Bekende modellen zijn de SWOT-analyse, het Vijf krachtenmodel van Porter, de BCG-matrix van de Boston Consulting Group en het matrixmodel van Ansoff.
  • Veranderingsmodellen; deze modellen helpen om veranderingen op een gestructureerde manier in een organisatie door te voeren. Denk daarbij aan de Verandermatrix van Camp, het kleurendenken van Caluwe, het 7-Krachtenmodel van Berenschot en Lewinsmodel voor organiatieverandering.  
  • Bedrijfseconomische modellen; deze modellen richten zich op de doelmatige en effectieve besteding van middelen binnen een organisatie. Denk daarbij aan modellen zoals het Du-Pont Schema, Activity Bases Costing, de Opslagcalculatiemethode en het Capital Asset Pricing Model.
  • Organisatiemodellen; dit zijn managementmodellen die zich richten op de doelmatigheid en effectiviteit van de organisatie als geheel. Veel gebruikte organisatiemodellen in Nederland zijn het INK-model, het 7S-model van Mc-Kinsey en het House of Control. Maar er zijn ook meer theoretische modellen zoals de Levers of Control van Simons, Management Constrol Systems van Merchant en de 3 Control mechanismen van Ouchi.
 

Organisatiemodellen

Een organisatiemodel is dus ook ook een managementmodel. Zij het een bijzondere! Bijna alle managementmodellen richten zich op een specifiek onderdeel van de organisatie. Bijvoorbeeld op de strategie of de structuur van de organisatie. Terwijl een organisatiemodel zich juist richt op de effectiviteit en doelmatigheid van de organisatie als geheel! Er zijn echter maar weinig goed uitgewerkte organisatiemodellen. Dat is ook wel begrijpelijk omdat het lastig is om de complexiteit van een organisatie in één model weer te geven. Laat staan om de grote diversiteit van organisaties in één generiek model onder te brengen. Drie bekende organisatiemodellen in Nederland zijn:
 
  • INK-model; het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) heeft een zelfevaluatiemodel ontwikkeld met een tiental aandachtsgebieden op basis waarvan positiebepaling en ontwikkeling tot een excellerende organisatie gerealiseerd kan worden. Begrippen als Leiderschap, Strategie, Proces- en Middelenmanagement en Medewerkers staan daarbij centraal. 
  • 7-S model; het 7S-model van Mc-Kinsey is een managementcontrolsysteem om de kwaliteit te meten van de prestaties die een organisatie levert. Met behulp van het 7S-model wordt een complexe organisatie teruggebracht naar zeven factoren. Bij een succesvolle organisatie is sprake van evenwicht tussen Strategy, Structure, Staff, Style, Systems, Skills en Shared Values. 
  • Enterprise Risk Management model; dit model van COSO is een raamwerk dat bestaat uit 8 elementen waarmee je een beheersingssysteem kan inrichten of beoordelen. Hoewel het model vanuit risicobeheersing tot stand is gekomen is wel degelijk sprake van een organisatiemodel. Omdat het de 8 elementen weergeeft van waaruit een organisatie is opgebouwd. Van het stellen van doelstellingen tot tot het inrichten van de interne organisatie. 
 
Volgens het INK-model, het 7S-model en het COSO-ERM model is een organisatie een samenspel van respectievelijk 10 en 7 en 8 organisatiefactoren. Het voordeel hiervan is dat de drie modellen een organisatie op een simpele manier kunnen visualiseren. De organisatiefactoren zijn dermate abstract geformuleerd dat elke organisatie binnen deze modellen passen. Maar doordat de organisatiefactoren zo abstract zijn geformuleerd is de herkenbaarheid van deze modellen met de dagelijkse praktijk van een organisatie ver te zoeken .  
 

House of Control als organisatiemodel

Het 'House of Control' is ook een organisatiemodel. Het House of Control onderscheidt zich echter van bovenstaande organisatiemodellen. Met behulp van het House of Control wordt de complexiteit van een organisatie opgedeeld in voor iedereen herkenbare 'bouwstenen' waarbinnen een organisatie op gestuurd wordt. Het organisatiemodel House of Control is daarmee voor iedereen direct herkenbaar. Elke bestuurder, manager, adviseur kan met het House of Control op een eenvoudige en gestructureerde manier de doelmatigheid en effectiviteit van de organisatie beoordelen. 

Deel House of Control via Social Media