Organisatieanalyse / Interne Analyse

De strategische impact van distributie wordt vaak onderschat. De distributiefunctie van een bedrijf ondersteunt op zijn minst de gekozen strategie van het bedrijf. Of sterk nog; met de distributiefunctie kun je als bedrijf jezelf onderscheiden van andere bedrijven. Denk hier bijvoorbeeld Albert Heijn die met haar distributiebeleid (AH To Go op de stations én Thuisbezorging) haar marktaandeel heeft weten te vergroten. Het doorgronden van de distributiefunctie in een markt mag dan ook niet bij een markt- of externe analyse ontbreken.
 
  1. Distributiekanalen;
  2. Distributie als marketinginstrument
  3. Logistieke Functie
 
Distributie gaat over het beschikbaar stellen van de producten aan de klant om zo'n goedkoop mogelijke manier en in de vorm, tijdstip en plaats die de klant verwacht.  Doordat klanten hier verschillende verwachtingen hebben kan een bedrijf zich hier onderscheiden door juist heel goedkoop te distribueren, het product op een specifieke plaats of in een bijzondere vorm beschikbaar te stellen. Een distributieanalyse brengt de kansen en bedreigingen die distributie in de specifieke markt in kaart.  Zodat een bedrijf haar strategie hier op kan afstemmen.
 

Ad 1         Distributiekanalen

Een distributiekanaal is  de wijze waarop de producten van de producenten de klant bereiken. Dat kan op vele manier zoals via de detailhandel, de telefoon, internet, de huishoudbeurs of met huisbezoeken. Tegenwoordig worden meerdere kanalen gebruikt die elkaar onderling versterken.
 
  1. Monochannel; vroeger maakten bedrijven vaak gebruik van één distributiekanaal. Zo werden producten van kledingbedrijven alleen via de detailhandel afgezet. En zo werden encyclopedieën door colporteurs aan huis verkocht.
  2. Multichannel; hiervan is sprake als het product via meerdere kanalen aan de klant beschikbaar wordt gesteld. Veel bedrijven verkopen hun producten in fysieke winkels én in een webshop. Bij multichannel is der verkoopwijze (prijs, service, levertijd) niet op elkaar afgestemd.
  3. Crosschannel; ook hier is sprake van verkoop via meerdere kanalen. Maar bij crosschannel is de verkoopwijze over de kanalen heen op elkaar afgestemd. De verschillende verkoopkanalen kennen dezelfde prijsstelling met dezelfde service. Zo kunnen in de webshop bestelde producten indien gewenst bij de fysieke winkel worden afgehaald.
  4. Omnichannel; hier is niet alleen de verkoopwijze over de kanalen heen afgestemd. Ook de verkoopprocessen zijn volledig geïntegreerd en op de verwachtingen van de klant afgestemd. De klant kan via de webshop zien hoeveel producten er nog in welke winkel beschikbaar zijn. Via de webshop of de telefoon reserveert de klant een product. De klant kan de voorgang van de bestelling volgen via een app volgen en krijgt een sms als het product in de winkel klaar ligt. Als de klant toch wil dat het product wordt opgestuurd dan belt de klant het servicepunt op die verzending via de post in orde maakt. Uiteraard nadat de klant via de telefoon de verzendkosten heeft betaald. Het moge duidelijk zijn dat deze vorm van distributie alleen kan als de verkoopprocessen sterk geautomatiseerd ondersteund worden. Bij Omnichannel beschouwd de klant de verschillende distributiekanalen als één geheel.
 

Ad 4       Voorraadbeheer & Transport

Distributie heeft natuurlijk ook een logistieke component. Distributie gaat ook over het fysieke vervoer van de producten naar de distributiekanalen en uiteindelijk  de klant. Het belang van fysieke distributie is groot. Ten eerste omdat distributiekosten gemiddeld 20% van de kostprijs van een product uitmaken. Ten twee omdat de logistieke functie de gekozen strategie van het bedrijf moet ondersteunen. De logtiek moet aansluiten bij de gewenste servicegraad (die voortvloeit uit de stratetie) van het bedrijf. Fysieke distributie kent de volgende elementen:
 

Deel House of Control via Social Media