Theorie Verandermanagement

Veranderen is moeilijk! In de literatuur wordt aangegeven dat ongeveer 70% van alle verandertrajecten niet voldoen aan de beoogde doelstellingen. Ruim 70 jaar verandermanagement geeft voldoende handvatten om veranderingen succesvol door te voeren. De belangrijkste inzichten vindt u op de pagina’s hieronder:


  1. VERANDERAANPAK; er zijn vele manieren  om te veranderen. De manier waarop u een verandering wil doorvoeren bepaalt in grote mate het succes van de verandering. Op deze pagina vindt u verschillende manieren waarop u een verandering kunt doorvoeren. Aan bod komen onder andere de traditionele veranderaanpak van J.P Kotter en het kleurendenken van De Caluwé.
  2. VERANDERBEREIDHEID & WEERSTAND; weerstand is de belangrijkste factor waarom organisatieveranderingen niet slagen. Op deze pagina vindt u de 10 belangrijkste oorzaken van weerstand en worden u handvatten aangeboden hoe u de weerstand kunt beïnvloeden.
  3. PORTFOLIOMANAGEMENT; op deze pagina wordt ingegaan op het portfolioproces. Hier wordt duidelijk hoe verbeterinitiatieven geïdentificeerd, gecategoriseerd, geprioriteerd en geselecteerd worden. Zodat de organisatie een balans vindt tussen de verandercapaciteit om veranderingen door te voeren en de reguliere bedrijfsactiviteiten.
  4. PROJECTMANAGEMENT; op deze pagina wordt ingegaan op de meer instrumentele kant van het doorvoeren van veranderingen. Hier staat dan ook de theorie over projectmanagement centraal. Begrippen als projectstructuur, work breakdown strcuture, faseovergangen, Gannt Chart, changemanagement en de duivelsdriehoek staat hier centraal. 

Deel House of Control via Social Media