Verandermanagement

“Verandering is de enige constante binnen organisaties.” 

Toch falen verbeterprogramma's vaak. Reorganisaties, kwaliteitstrajecten of automatiseringsprojecten leiden veelal niet tot het gewenste resultaat. Op deze site vindt u alle informatie om van uw organisatieveranderingen een succes te maken.

 

De SCAN VERANDERMANAGEMENT geeft inzicht in menselijke factor bij veranderingen. Op basis van vragen over de organisatiecultuur, veranderbereidheid en het ontwikkelvermogen wordt duidelijk of de mens in uw organisatie een stimulerende of belemmerende factor vormt bij veranderingen.

 

In de THEORIE over verandermanagement worden begrippen zoals veranderbereidheid, weerstand, interventiestrategie, portfoliomanagement, leiderschap, kleurendenken en de meest bekende veranderaanpakken toegelicht.

 

Met behulp van de 10 SUCCESFACTOREN van verandermanagement geeft House of Control uw concrete handvatten hoe u een organisatieverandering succesvol kan doorvoeren.

 

De HANDLEIDING COMPETENT VERANDERMANAGEMENT geeft concrete handvatten om met succes een verandering in een organisatie door te voeren. De handleiding gaat in op het selecteren, organiseren, implementeren en het consolideren van de verandering.

 

Kortom, op deze website vindt u alle relevante informatie over verandermanagement. Met deze informatie vergroot u de kans dat veranderingen ook in uw organisatie een succes worden! En mocht u hierbij hulp willen gebruiken dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Deel House of Control via Social Media