Moderne budgetteringstechnieken

Moderne budgetteringstechnieken

Gezien de nadelen van het traditionele budgetteren zijn alternatieve budgetteringsmethodieken ontworpen. In het algemeen geldt dat deze meer moderne methodieken een sterke relatie hebben met de strategische doelstellingen en dat de relatie tussen activiteiten en de hoeveelheid geproduceerde eenheden sterker is.
 
  • Zero Based Budgeting; is een techniek die het traditionele budgetteringsproces omkeert. Er wordt niet verwezen naar het niveau van de uitgaven in het vorige jaar. Bij zero-based wordt elk jaar de begroting van onderaan weer opgebouwd. Zero-based budgeting vereist dat de begroting in detail wordt gemotiveerd. Zero based budgetting is toekomstgericht maar eist wel een grote mate van inspanning.
  • Flexibel budgetteren; door te budgetteren op basis van activiteiten (activity-based-budgetting) wordt precies duidelijk welke activiteiten uitgevoerd gaan worden. En wordt er afgeweken van het productieplan(budget) dan vertaalt dit zich meteen in een aangepast budget. Belangrijke voorwaarde voor flexibel budgetteren is dat er een sterke relatie is tussen activiteiten en de hoeveelheid productie-eenheden.
  • Strategisch budgetteren; om de relatie met de strategie te benadrukken kan strategisch budgetteren een goed hulpmiddel zijn. Neem in de budgetten voorzieningen op voor strategische initiatieven zoals marktverkenning, productontwikkeling, personeelstrainingen of procesverbeteringen.
  • Beyond budgeting; is niet alleen een manier manier van budgetteren. Omdat deze vorm van budgetteren sterk afwijkt van de traditionele wijze wordt beyond budgeting op de volgende pagina toegelicht.
 
Uit onderzoek blijkt dat de meer moderne vormen van budgetteren binnen organisaties niet aanslaan. Tenzij ze in de traditionele wijze van budgetteren geïncorporeerd worden. Belangrijkste oorzaak is gelegen in het feit dat 'statische' budgetten door organisaties als één van de belangrijkste beheersingsinstrumenten wordt gezien.
 

Deel House of Control via Social Media