Visie, Missie & Strategie

Onderwerpen

Met de toenemende complexiteit van organisaties en de steeds snellere op elkaar volgende ontwikkelingen in de markt en maatschappij maakt dat het vak van strategisch management steeds belangrijker wordt. Er is behoefte aan een sterk strategisch kader waaraan beleid en uitvoering getoetst kan worden. De missie, visie en strategie bepalen de richting van een organisatie. 

 

Op de pagina QUOTES STRATEGY vindt u 25 uitspraken over strategie. En wordt duidelijk dat er veel meningen zijn over wat een strategie nu precies is en hoe strategisch management bijdraagt aan het succes van een organisatie. 


Op de pagina STRATEGIEMODELLEN worden 30 bekende strategiemodellen uitgewerkt en met elkaar in relatie gebracht. Het gaat om modellen als het SWOT-model, de BCG-matrix het Vijfkrachtenmodel van Porter en het Ansoff-model.

 

In het MISSIE, VISIE EN STRATEGIE-MODEL van House of Control worden begrippen als missie, visie, strategie, doelen en doelstellingen uitgelegd. Zodat voor eens en altijd duidelijk wordt wat een missie, visie en strategie nu precies zijn. 


Op de pagina STRATEGIEONTWIKKELING wordt een nieuw overkoepelend strategiemodel geïntroduceerd waarin duidelijk wordt welke stappen je moet nemen om tot een goede strategie te komen.

  

Kortom, op deze website vind je alle relevante informatie over de missie, visie en strategie van een organisatie. Heb je vragen of wil je gebruik maken van onze kennis en kunde dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Deel House of Control via Social Media