Marktanalyse / Externe Analyse

Strategieontwikkeling

Stap 4 in het straetgieontwikkelmodel is het uitvoeren van een markt (of externe) analyse. Hiermee worden de kansen en bedreigingen van de markt in kaart gebracht. De marktanalyse vorm dan ook belangrijke input voor de SWOT-analyse. Op basis van de marktanalyse bepaal je het potentieel van de product-markt combinaties (PMC's) die een bedrijf in haar portfolio heeft.
 
  1. ANALYSE MACRO-ECONOMISCHE OMGEVING; door factoren zoals de politiek situatie, de economie, de demografische samenstelling, technoligsche ontwikkeling en wet- en en regelgeving te doorgronden wordt de macro-economische omgeving van een land (of afzetgebied) in kaart gebracht. Om zo de kansen en bedreigingen van een land of afzetgbied te identificeren.   
 
  1. AFNEMERSANALYSE; een afnemersanalyse mag natuurlijk niet ontbreken bij een goede marktanalyse. Je zult alleen waarde creëren als je inspeelt op de behoeften van de klant. Het is dan ook van belang om de behoefte en het gedrag van de klant te analyseren. Veelal wordt hier de 6w-methode van Ferrel voor gebruikt. Ferrel analyseert het gedrag van afnemers door antwoord op de volgende 6 vragen te vinden (Wie, Wat, Waarom, Wanneer, Waar).
 
  1. MARKTSEGMENTATIE; op basis van de interviews en enquêtes segmenteer je doelgroepen op basis van klanten met vergelijkbaar gedrag. Uit het beschrijven van de doelgroepen en de specifieke waarde die zij (gaan) hechten aan het product komen kansen en bedreigingen, vanuit klantperspectief, naar voren. Waar vervolgens de (marketing)strategie op afgestemd kan worden.
 
  1. MARKTAFBAKENING; als de doelgroepen zijn geïdentificeerd en de beheoften in kaart zijn gebracht kan de markt waarin het bedrijf opereert in kaart worden gebracht. Hiervoor wordt het Business Domain Definition model van Abell gebruikt. Een bedrijf ziet in een oogopslag wat de belangrijkste kerncompetenties zijn, in welke behoefte ze daarmee voorzien en welke doelgroepen het product daadwerkelijk afnemen. De markt waarin het bedrijf opereert is gedefinieerd c.q. afgebakend.  
  
  1. CONCURRENTIEANALYSE; Een concurrentieanalyse voer je uit om de aantrekkelijkheid van een markt te bepalen. Met behulp van het Vijkrachtenmodel van Porter (competitive-forces model) kun je de winstgevendheid van een markt/bedrijfstak bepalen. Hier kan de strategie van de organisatie op worden afgestemd. Het Vijfkrachtenmodel bepaalt aan de hand van vijf ‘krachten’ de intensiteit van de concurrentie. Hoe sterke de concurrentie hoe lager het winstpotentieel van de markt / bedrijfstak.
 
  1. CONCURRENTENANALYSE; de concurrentenanalyse richt zich op de sterke en zwakke punten van de individuele concurrenten. Een concurrentenanalyse voer je uit door je eigen bedrijf voor de onderscheidende factoren van producten te vergelijken met de concurrenten. Zo kan de organisatie haar eigen concurrentievoordeel en die van de concurrenten identificeren en kansen en bedreigingen in kaart brengen. Zodat je daar als organisatie op in kan inspelen. 
 
  1. DISTRIBUTIEANALYSE; de strategische impact van distributie wordt vaak onderschat. De distributiefunctie van een bedrijf ondersteunt op zijn minst de gekozen strategie van het bedrijf. Of sterk nog; met de distributiefunctie kun je als bedrijf jezelf onderscheiden van andere bedrijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Pringels die door een andere verpakking (kokers) een strategisch voordeel heeft opgebouwd door goedlopere transort en langere houdbaarheid.  
 
  1. STAKEHOLDERANALYSE;
 

 

 

Deel House of Control via Social Media