Prestatieafspraken

Resultaatafspraken

Nadat prestaties meetbaar zijn gemaakt en de prestatie-indicatoren eigenaren bekend zijn is het maken van (resultaat)afspraken de volgende stap binnen het resultaat- c.q. prestatiemanagement. Het maken van prestatieafspraken is alleen effectief als de resultaatverantwoordelijke:

 
  • helder voor ogen staat voor welke prestaties hij of zij verantwoordelijk is,
  • betrokken is bij het vaststellen van de prestatienormen,
  • zelf mag bepalen hoe zij die verantwoordelijkheid waar gaat maken, en
  • feedback krijgt over de (meet)resultaten.
 

Prestatieafspraken

Prestatieafspraken worden zowel tussen een manager en een medewerker als tussen de verschillende managementlagen in gemaakt. In beide gevallen geldt:

 
  • Planvorming; afspraken over prestaties (doelstellingen) worden veelal in een werkplan vastgelegd. Als het gaat om afspraken tussen een manager en een medewerker spreken we meestal van een prestatiecontract of een individueel werkplan. Hebben we het over afspraken tussen managementlagen in dan spreken we van een managementcontract.
 
  • Voortgangsrapportages; het maken van prestatieafspraken heeft alleen zin als de organisatie in staat is om de resultaten te meten en deze tijdig aan betrokkenen beschikbaar te stellen. Immers alleen dan is de resultaatverantwoordelijke in staat om bij geconstateerde afwijkingen van het plan tijdig bij te sturen.
 
  • Beoordelings- en functioneringsgesprekken; de prestatieafspraken en de behaalde resultaten vormen input voor de beoordelings- en functioneringsgesprekken. De manager of medewerker wordt niet alleen beoordeeld op het behalen van de resultaten maar ook of hij of zij in staat is gebleken om verschillen tijdig en goed aan te kaarten zodat het (hogere) management de mogelijkheid heeft (gehad) om bij te sturen.
 

Managementcontracten

In een managementcontract, een bijzondere vorm van een prestatiecontract, worden afspraken tussen verschillende managementlagen vastgelegd. Naast specifieke afspraken over de te behalen doelstellingen staan in een managementcontract ook de afspraken over de mandatering. Daarmee wordt bedoeld dat in het managementcontract duidelijk wordt welke handelings- en beslissingsruimte de gemandateerde heeft.

 

Deel House of Control via Social Media