Management

Management als belangrijkste schakel!

Het management is als eerste verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen. Een manager geeft richting aan de organisatie en haar processen. Het zijn echter niet de processen, systemen en rapportages MAAR de medewerkers die het werk uitvoeren. De taak van de manager is dan ook de organisatie en haar processen zodanig in te richten dat dit het gedrag van de medewerkers positief beïnvloedt. Zodanig dat medewerkers hun werk effectief en doelmatig uitvoeren. Dit allemaal om de doelstellingen van de organisatie te realiseren.

 

In de GEREEDSCHAPSKIST van de manager vindt u de 25 meest gebruikte instrumenten die een manager tot zijn of haar beschikking heeft om de organisatie en haar processen richting te geven en het gedag van de medewerkers te beïnvloeden. Welke instrumenten zet jij in?

 

In de THEORIE over management wordt eerst ingegaan op wat management nu precies is om vervolgens begrippen als leiderschap, beïnvloedingsstijlen, lean management, zelfsturing, Rijnlands Model, Resultaatgerichtbesturingsmodel toe te lichten en met elkaar in verband te brengen.

 

De manager IN CONTROL? Een manager is 'In Control' als de bedrijfsvoering op alle aspecten dusdanig op orde is dat met redelijke mate van zekerheid kan worden gesteld dat de doelstellingen worden gerealiseerd. Op deze pagina vindt je alle informatie hoe je als manager de voorspelbaarheid van je organisatie kan verhogen.

 

101 MANAGEMENTMODELLEN zijn hier gratis uitgewerkt. Op deze pagina vindt je een uitgebreide database van de 101 bekendste modellen en theorieën die ten grondslag liggen aan de moderne organisatie. Veelal voorzien van voorbeelden uit de praktijk en een beschouwing over het nut en noodzaak van het model. 

 

Kortom, op deze website vind je alle relevante informatie over hoe je richting kunt geven aan uw organisatie en haar processen. En hoe hoe het gedrag van uw medewerkers kunt beïnvloeden. Zodat u uw doelstellingen realiseert! En mocht u hierbij hulp willen gebruiken dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Deel House of Control via Social Media