Inkoopmanagement

Het belang van Inkoop neemt toe!

Uit onderzoek blijkt dat de inkoopfunctie binnen organisaties steeds belangrijker wordt. Enerzijds omdat inkoop een steeds belangrijkere rol krijgt in het voortbrengingsproces van organisaties. Anderzijds omdat er nog steeds kostenbesparingen te realiseren zijn. Deze website geeft antwoord op vragen als: wat is nu precies de toegevoegde waarde van de inkoopfunctie? Hoe ziet het inkoopproces er precies uit. Moet ik het inkoopproces nu wel of niet automatiseren? Waar kan ik op inkoop besparen?

 

Met behulp van de INKOOPSCAN kunt u op basis van een aantal vragen vaststellen hoe het is gesteld met de inkoopfunctie binnen uw organisatie. De scan geeft antwoord op de vraag of er sprake is van een doelmatige en effectieve inkoopfunctie.

 

In de THEORIE over Inkoop worden begrippen als inkoopanalyse, aanbestedingsvormen, E-procurement, Kraljicmatrix, procuratieregeling, inkoopsamenwerking en leveranciersmanagement toegelicht en met elkaar in verband gebracht.

 

In het raamwerk COMPETENT INKOOPMANAGEMENT wordt aan de hand van bekende inkoopmodellen en -theorieën in een aantal stappen duidelijk hoe u de inkoopfunctie van de eigen organisatie kunt beoordelen en verbeteren. 

 

EFFICIENCYVOORDELEN liggen bij de inkoopfunctie voor het oprapen. Op deze pagina vindt u vier concrete handvatten hoe u de kosten van uw inkopen kan reduceren. Door inkoopsamenwerking, het gebruik van marktwerking of de 80-20% regel. Maar besparingen realiseert u vooral door de inkoopbehoefte slim te specificeren.

 

Kortom, op deze website vindt u alle relevante informatie over inkoopmanagement. Zodat u uw eigen inkoopfunctie op een gestructureerde manier kunt beoordelen en verbeteren. En mocht u hierbij hulp willen gebruiken dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Deel House of Control via Social Media