Weerstandsvermogen / Risicomanagement

In stap 8 van het Raamwerk Risicomanagement wordt de relatie gelegd tussen risico's en het weerstandsvermogen van de organisatie. Het weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de begroting is. Dit is van belang wanneer zich een financiële tegenvaller voordoet. Het weerstandsvermogen bestaat uit middelen waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden, zoals de algemene en de herwaarderingsreserve.  

Het weerstandsvermogen is voldoende als financiële tegenvallers goed opgevangen kunnen worden en het saldo van de weerstandscapaciteit minus risico’s positief is. Het weerstandsvermogen kan door middel van een berekening omgezet worden in een ratio weerstandsvermogen. Het voordeel hiervan is dat men de ratio kan normeren en dus kan beheersen. 

Als u alle 8 stappen van het Raamwerk Risicomanagement heeft doorlopen bent u op de goede weg om te komen tot effectief risicomanagement. Het Raamwerk Risicomanagement is in pdf-formaat beschikbaar.

Deel House of Control via Social Media