Wat is automatisering?

Als het over automatisering gaat en het wordt te technisch dan haken veel managers af. Sterker nog; veel managers zijn zelfs 'bang' voor de techniek. Met als gevolg dat automatisering een speelbal blijft van de IT-deskundigen. Met alle risico’s van dien. Hieronder wordt het begrip automatisering c.q. IT in drie stappen ontrafelt zodat ook leken zicht krijgen op de (on)mogelijkheden van ICT. Zodat u een serieuze partner bent voor uw IT-manager.  
 
  1. DE BASIS; elke vorm van automatisering bestaat uit drie lagen. Of het nu uw thuiscomputer, uw smartphone, of de auto waarin u rijdt betreft. Elke vorm van automatisering bestaat uit hardware, software en een besturingssysteem. Hier worden deze basis begrippen in de computer techniek toegelicht en met elkaar in relatie gebracht. 
  2. IT-TERMINOLOGIE; het automatiseringsvakgebied is doorspekt met jargon dat we in het dagelijks leven niet gebruiken. Vandaar waarschijnlijk de natuurlijke weerstand bij velen om zich in dit vakgebied te verdiepen. Begrippen zoals server, database, software ontwikkeling, platform, etc. worden hier uitgelegd. Overigens allemaal in relatie tot de basis begrippen hardware, software en besturingssysteem.
  3. TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN; hier worden de belangrijkste technologische ontwikkelingen besproken die van grote invloed zijn op het huidige ICT-landschap. Begrippen als Cloud computing, 3D-printing, Bring Your Own Device en Virtualisatie worden op eenvoudige wijze uitgelegd. Hier gaat het dus om (on)mogelijkheden van nieuwe technieken die de drie ICT-lagen, hardware, besturingssysteem en software raken.
  4. E-OVERHEID; gaat in op IT-ontwikkelingen die zich voordoen bij organisaties met een maatschappelijke taak. Het gaat hier onder andere om Informatiebeveiliging, Business Intelligence, Basisregistraties, Digitale klantdossier, etc..

Deel House of Control via Social Media