Uitgangspunten Risicomanagement

Uitgangspunten

De eerste stap in het Raamwerk Risicomanagement is het formuleren van een aantal uitgangspunten. In de praktijk van House of Control blijkt dat voor een effectief risicomanagement de volgende uitgangspunten worden gehanteerd.


  1. Lijnverantwoordelijkheid; risicomanagement is een lijnverantwoordelijkheid en geen speeltje van de staf. De lijn is verantwoordelijk voor het managen van de risico's. De staf is verantwoordelijk voor opzet, implementatie en onderhoud van het risicomanagementsysteem.
  2. Continu proces; risicomanagement is een continu proces. In het Raamwerk Risicomanagement worden 8 stappen onderscheiden hoe u risicomanagement in uw organisatie kunt verankeren.
  3. Integraal risicomanagement; integraal wil zeggen dat alle soorten risico’s bij het risicomanagement worden betrokken en (nog belangrijker) dat deze risico’s in onderlinge samenhang worden beschouwd en gewaardeerd.
  4. Risicobewustzijn; de effectiviteit van het risicomanagement wordt niet bepaald door de opzet, maar door de betrokkenen die ermee werken. Het ontwikkelen van risicobewustzijn is doorslaggevend van een effectief risicomanagementsysteem.
  5. Pragmatisch; om van het hernieuwde risicomanagement een succes te maken is het van belang om de opzet ervan zo simpel mogelijk te houden. En om daar waar mogelijk aan te sluiten bij de reguliere planning & controlcyclus. 

Deel House of Control via Social Media