Theorie Planning & Control

Onderwerpen

Over planning & control zijn vele boeken vol geschreven. Op basis van de literatuur over planning & control en de ervaringen van House of Control zijn hieronder de belangrijkste onderwerpen die de planning & controlcyclus raken voor u samen gevat.
 
  1. PLANNING & CONTROLCYCLUS; op deze pagina vindt u concrete handvatten om uw planning & controlcyclus (verder) aan te scherpen. Begrippen als management by exception, taken & bevoegdheden, managementrapportages, samenhang, ksf'en en gesprekscyclus staan hier centraal.    
  2. PRESTATIEMANAGEMENT; op deze pagina wordt duidelijk hoe u de planning & controlcyclus resultaatgericht kunt maken. Begrippen als prestatie-indicatoren, calculerend gedrag, de Balanced Scorecard en managementcontracten worden hier uiteengezet en met elkaar in relatie gebracht.
  3. FINANCIËLE PARAGRAAF; op deze pagina wordt ingegaan op de financiële paragraaf binnen de planning & controlcyclus. Hier wordt duidelijk hoe u op basis van de begroting, de balans en een kasstroomoverzicht de prestaties en de financiële gezondheid van een organisatie kunt bepalen.  
  4. EFFECTIVITEIT VAN BELEID; evalautie van beleid is een belangrijk onderdeel van de planning- en controlcyclus. Op deze pagina worden begrippen als effectiviteit, doelmatigheid, kostenefficiency, doelbereiking uitgelegd. En wordt duidelijk hoe je een evaluatieonderzoek op zet. 
  5. ARTIKELEN & SAMENVATTINGEN; op deze pagina vindt u een handleiding om uw planning & controlcyclus (verder) aan te scherpen. Ook is er een uitgewerkte planning & controlcyclus van de gemeente Oostzaan beschikbaar. Verder vindt u hier een sjabloon voor een managementrapportage raadpleegbaar die House of Control samen met een zorgorganisatie heeft ontwikkeld.
 

Deel House of Control via Social Media