ICT beleid

Omdat informatietechnologie een grote invloed heeft op het functioneren van organisaties ontwikkelen veel organisaties naast een algemeen bedrijfsbeleid een meer specifiek ICT beleid. Om te waarborgen dat het ICT-beleid is afgestemd op de behoefte van de business wordt er binnen organisaties gebruik gemaakt van architectuur.
 
  • Businessarchitectuur; hier worden op schematische wijze de producten en diensten in kaart gebracht in een producten- en dienstencatalogus. Een ander belangrijk element in de business architectuur vormt de procesarchitectuur. Waarin alle processen in deelactiviteiten worden opgedeeld.
  • Informatiearchitectuur; op basis van de businessarchitectuur wordt de ideale informatievoorziening bepaald. Deze wordt geconfronteerd met het bestaande applicatielandschap zodat een (haalbare) informatiearchitectuur wordt vastgesteld. In het Informatieplan worden vervolgens de stappen beschreven die moeten worden genomen om de gewenste informatiearchitectuur te realiseren.  
  • IT-architectuur; de informatiearchitectuur geldt vervolgens weer als basis voor de IT-architectuur. Het informatieplan vormt de basis voor toekomstige IT beslissingen en uitbreidingen. Het IT-plan biedt een groeipad waarlangs alle verbeteringen in de IT ondersteuning op gestructureerde, planmatige en kostenefficiënte wijze doorgevoerd kunnen worden.
 

Deel House of Control via Social Media