Bent u 'In Control'?

Vergroot de voorspelbaarheid van jouw organisatie!

Een organisatie is 'In Control' als sprake is van Goed Bestuur. Een organisatie is 'In Control' als ze voorspelbaar wordt. Dat wil zeggen dat de bedrijfsvoering op alle niveaus dusdanig op orde is dat met redelijke mate van zekerheid kan worden gesteld dat de doelstellingen worden gerealiseerd. 

 

De GRATIS SCAN 'IN CONTROL?' geeft antwoord op de vraag of uw organisatie 'in control' is. Op basis van uw antwoorden wordt duidelijk of in uw organisatie sprake is van Goed Bestuur. En ontvangt u gratis adviezen hoe u uw managementcontrol systeem (verder) kunt verbeteren.

 

In de THEORIE over managementcontrol wordt het begrip 'control' toegelicht. Begrippen als principal-agency, voorspelbaarheid, hard & soft controls, interne controle, personnel and cultural control worden uitgelegd en met elkaar in relatie gebracht. En wordt duidelijk wanneer een organisatie 'in control' is.

 

Met behulp van HOUSE OF CONTROL, een nieuw organisatiemodel, kunt u op een gestructureerde en eenvoudige wijze uw managementcontrol systeem beoordelen. Om zo uw organisatie beter te beheersen en de prestaties te verbeteren!

 

101 MANAGEMENTMODELLEN worden hier uitgewerkt. Op deze pagina vindt u een uitgebreide database van de 101 bekendste modellen en theorieën die ten grondslag liggen aan de moderne organisatie. 

 

Kortom, op deze website vind je alle relevante informatie over managementcontrol. Je kunt daarmee je huidige beheersingsmechanismen integreren in één besturingskader om zo de prestaties van jouw organisatie verder te vergroten. En mocht je hierbij hulp willen gebruiken dan kun je uiteraard contact met ons opnemen.

Deel House of Control via Social Media