Privacy

House of Control neemt privacy serieus. Wij gebruiken persoonsgegevens die via deze site worden verzameld alleen voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. De volgende vier principes liggen ten grondslag aan de manier waarop wij uw privacy in acht nemen: 

 1. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt door uw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken. We zullen uw persoonlijke informatie altijd gebruiken op een eerlijke manier die recht doet aan het vertrouwen dat u in ons stelt.
 2. Als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, zullen wij samen met u werken aan een oplossing van die ongerustheid.
 3. Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om uw informatie tegen misbruik te beschermen en deze te beveiligen.
 4. Wij zullen voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en regelgeving en wij zullen samenwerken met de betreffende autoriteiten. In gevallen waarin wetgeving inzake gegevensbescherming niet voorziet, zullen we handelen in overeenstemming met algemeen aanvaarde beginselen voor de bescherming van gegevens.

 

Welke informatie verzamelen wij?

In deze Privacyverklaring betekent ‘persoonlijke informatie’ informatie waarmee u geïdentificeerd kunt worden. Gewoonlijk zijn dit gegevens zoals uw naam, adres, gebruikersnaam,  e-mailadres en telefoonnummer. De persoonlijke informatie die wij over u verzamelen, kan uit verschillende bronnen komen. We kunnen informatie rechtstreeks van u verzamelen wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u  zich aanmeldt om informatie te ontvangen, een product of dienst van ons koopt, een enquête invult, een opmerking plaatst of om inlichtingen vraagt.  

 

Uw toestemming

House of Control zal uw persoonlijke informatie niet verzamelen, gebruiken of openbaar maken zonder uw toestemming. In de meeste gevallen zullen wij expliciet uw toestemming vragen, maar in sommige gevallen kunnen we toestemming afleiden uit uw acties en gedrag. Door het gebruik van de site van House of Control, stemt u ermee in dat House of Control uw persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en openbaar maakt in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Wij kunnen u vragen aanvullende toestemming te verlenen indien we die nodig hebben om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor doeleinden die niet onder deze Privacyverklaring vallen. U bent niet verplicht een dergelijke toestemming te verstrekken, maar als u besluit deze niet te geven, kan vervolgens uw deelname aan bepaalde activiteiten worden beperkt. Als u aanvullende toestemming verleent, zullen de voorwaarden van die toestemming prevaleren in geval van tegenstrijdigheid met de voorwaarden van deze Privacyverklaring. Indien u er niet mee akkoord gaat dat uw persoonlijke informatie op deze manier wordt gebruikt, maak dan geen gebruik van de site van House of Control.

 

Hoe gebruiken wij uw persoonlijke informatie?

 Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om:

 • te reageren op uw vragen of opmerkingen
 • het gebruik van de website van House of Control te verbeteren
 • u te helpen uw toekomstige activiteiten op de website van House of Control te versnellen en uw ervaringen te verbeteren.
 • producten of diensten (waaronder die van relevante derde partijen) voor te stellen die voor u wellicht interessant zijn
 • u de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan bijeenkomsten of seminars
 • om u informatie, producten of anderzins te sturen die u heeft aangevraagd

Wanneer we persoonlijke informatie verzamelen voor een specifiek doel, zullen we deze niet langer bewaren dan nodig is om dat doel te bereiken, tenzij we deze informatie dienen te bewaren op legitieme zakelijke of juridische gronden. Om informatie te beschermen tegen onopzettelijke of kwaadwillige vernietiging, wissen wij – wanneer wij informatie wissen uit onze diensten – misschien niet onmiddellijk resterende kopieën van onze servers of informatie van onze back-upsystemen.

 

Gebruik van anonieme bezoekersgegevens

Voor de meting van webstatistieken verzamelen wij anonieme gegevens over het gebruik van deze website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd en kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. Het gaat om de volgende gegevens: uw IP-adres, het adres van uw internetprovider, de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox), het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina's u hebt bezocht.

 

Cookies

Ook wordt gebruikgemaakt van cookies. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend. Cookies bevatten slechts een uniek nummer en geen persoonsgegevens. Wij gebruiken IP-adressen en cookies niet om u persoonlijk te identificeren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. Als u bezwaar hebt tegen het gebruik van cookies, dan kunt u dit in uw browser instellen.

 

Uw rechten en wie te benaderen

Als u nog vragen, opmerkingen of onduidelijkheden hebt over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, dan kunt u contact met ons opnemen door te klikken op de link Contact op de site van House of Control waarop u werd doorverwezen naar deze Privacyverklaring. U kunt dan bij ons aangeven dat u: 

 • niet meer door ons wilt worden benaderd
 • een kopie wilt ontvangen van de persoonlijke informatie die wij over u hebben
 • wilt dat wij uw persoonlijke informatie in onze administratie corrigeren, bijwerken of verwijderen
 • misbruik van uw persoonlijke informatie wilt melden

Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek, dient u ons uw volledige naam en gegevens te verstrekken.

 

Deel House of Control via Social Media