Handleiding Verandermanagement

Handleiding

Op basis van beschikbare theorieën en de eigen ervaring met veranderingen heeft House of Control een handleiding ontwikkeld. De handleiding geeft concrete handvatten om met succes een verandering in een organisatie door te voeren. De handleiding 'Competent Management' wordt of de website verder uitgewerkt. De handleiding is ook in pdf-formaat  beschikbaar.

 

  • STAP1     DE VERANDERING SELECTEREN; hier wordt het proces van identificeren, categoriseren, prioriteren en selecteren van veranderingen uiteengezet. Begrippen als portfoliomanagement, verandercapaciteit en multi-criteria analyse staan hierbij centraal.
 
  • STAP2     DE VERANDERING ORGANISEREN; gaat in op de veranderaanpak en de manier waarop de verandering organisatorisch wordt aangestuurd. Begrippen als kleurendenken, veranderteam, weerstand en veranderbereidheid worden toegelicht.
 
  • STAP3     DE VERANDERING IMPLEMENTEREN; gaat in op de rol van het management, de rol van effectieve communicatie en de mogelijkheden om medewerkers in de verandering mee te krijgen. Begrippen als beïnvloedingsstijlen, standaardisatie, bedrijfscultuur en beloningsstructuren worden hierbij geplaatst in de context van verandermanagement.
 
  • STAP4     DE VERANDERING CONSOLIDEREN; gaat in op hoe de verandering 'veilig gesteld' kan worden. In stap 4 krijgt u concrete handvatten aangereikt hoe je voorkomt dat de organisatie weer terugvalt in oude werkwijzen en gewoontes?
 
What do you want to do ?
New mail

Deel House of Control via Social Media