Gratis Scan - Bent u in Control?

Is nog in ontwikkeling.....

 • In onze organisatie is sprake van risiomaangement omdat minimaal 2 maal per jaar risico's 
 • De strategie van onze organisatie is geoperationaliseerd in concrete doelstellingen. 
 • Medewerkers in mijn organisatie zijn gemotiveerd.
 • In onze organisatie spreekt men elkaar aan als afspraken niet worden nagekomen.
 • De visie en strategie van onze organisatie worden met kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren concreet gemaakt.
 • Medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor hun resultaten.
 • Jaarlijks wordt er binnen onze organisatie een (interne) controleplan opgesteld.
 • Onze organisatie heeft risicobeleid vastgesteld waarin begrippen zoals risicobereidheid, risicomanagementdoelstellingen en risicotoleranties centraal staan.
 • In onze organsatie werken we liever 10 minuten door om een activiteit af te maken dan dat e 10 minuten eerder weggaan om de bus te halen.
 • Het (integraal) risicoprofiel van onze organisatie wordt minstens twee keer per jaar geactualiseerd.
 • Het management zorgt ervoor dat afdelingen en medewerkers van elkaar leren.
 • Medewerkers zijn (intern of extern) klantgericht.
 • De organisatie beschikt over een duidelijke en inspirerende visie.
 • In de organiatie spreken management en medewerkers elkaar aan op de eigen verantwoordelijkheid.
 • Ideeën en initiatieven vanuit de medewerkers worden door het management serieus genomen.
 • Bij veranderingen krijgen de medewerkern binnen de kaders van de verandering de ruimte om de verandering vorm te geven.
 • Medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor hun resultaten.
 • Het topmanagement weet wat er diep in de organisatie speelt.
 • Worden successen van de organisatie met medewerkers gevierd?
 • Medewerkerers vinden dat ze zich aan te veel regels en procesinstructies moeten houden.
 • Mijn organisatie wordt te vaak verrast door interne of externe issues die zich voordoen. 

Deel House of Control via Social Media