Gratis Scan 'In Control'

Pagina 1 van 4
1Binnen onze organisatie is er een directe relatie tussen het strategisch plan, het jaarplan en de team/afdelingsplannen.
   
2Alle medewerkers kennen de missie van onze organisatie.
   
3Ideeën en initiatieven vanuit de medewerkers worden door het management serieus genomen.
   
4De constateringen die de accountant doet bij de jaarrekening worden altijd snel opgepakt en opgelost.
   
5Mijn organisatie is beter in het maken van plannen dan het monitoren ervan.
   
6De verschillende teams/afdelingen binnen mijn organisatie werken effectief samen.
   
7Het continu verbeteren van bedrijfsprocessen zit verankerd in de bedrijfscultuur van onze organisatie.
   
8Minimaal twee keer per jaar wordt een organisatiebrede risicoanalyse uitgevoerd.
   

Deel House of Control via Social Media