Gratis Scan 'In Control'

Pagina 1 van 4
1Binnen onze organisatie is er een directe relatie tussen het strategisch plan, het jaarplan en de team/afdelingsplannen.
   
2Mijn organisatie is goed in het 'blussen van brandjes'.
   
3Ideeën en initiatieven vanuit de medewerkers worden door het management serieus genomen.
   
4Medewerkers geven aan veranderingsmoe te zijn.
   
5De organisatie beschikt over een duidelijke en inspirerende missie en visie.
   
6De verschillende teams/afdelingen binnen mijn organisatie werken effectief samen.
   
7Medewerkers vinden dat ze zich aan te veel procedures en instructies moeten houden.
   
8Minimaal twee keer per jaar wordt een organisatiebrede risicoanalyse uitgevoerd.
   

Deel House of Control via Social Media