Planning / Gantt Chart

Integrale Planning

De Gantt Chart is een ander belangrijk instrument die de projectmanager gebruikt om het project te beheersen. In de Gantt Chart wordt de planning van het project opgenomen. De Gantt Chart is een soort staafdiagram waarbij de activiteiten die moeten worden ingevoerd in de tijd worden weggezet. De Gantt Chart geeft dus aan wanneer welke activiteit uitgevoerd gaat worden, wat de doorlooptijd is van deze activiteit en hoe lang het project gaat duren. 
 
  • Work Breakdown Structure; de Gantt Chart is een afgeleide van de work breakdown structure. Nadat het project is opgedeeld in behapbare werkpakketten worden deze werkpakketten met behulp van de Gantt Chart in de tijd gepland.
  • Werkpakketten; elke werkpakket (activiteit) wordt met behulp van een tijdbalk in de grafiek weergegeven. Waarbij de lengte van de tijdbalk de doorlooptijd van de betreffende activiteit weergeeft. Werkpakketten zijn gekoppeld aan projectmedewerkers waardoor het voor de projectmedewerkers duidelijk is wanneer wat van hen wordt verwacht. 
  • Afhankelijkheid met andere werkpakketten; je kunt per werkpakket aangeven of er een afhankelijkheid bestaat met een ander werkpakket. Dit kun je visueel met pijltjes zichtbaar maken. Programma's waarin dergelijke planningen in worden opgenomen kun je zo instellen dat als een werkpakket uitloopt in de tijd andere activiteiten, die afhankelijk zijn van dit betreffende werkpakket, ook gaan schuiven in de tijd. 
 

Kritisch pad

De projectmanager stuurt voor wat betreft de planning vooral op het kritisch pad. Het kritisch pad zijn die activiteiten die de einddatum van het project bepalen. Een activiteit die op het kritisch pad ligt en die uitloopt in de tijd leidt tot vertraging in de opleverdatum van het project. De projectmanager zal kijken wat mogelijkheden zijn om bij te sturen. 
 

Deel House of Control via Social Media