Financiën

Financiële Functie

De financiële functie is één van de belangrijkste bedrijsvoeringsprocessen. De financiële functie is verantwoordelijk voor de beheersing van de geldstromen, het bevorderen van de doelmatigheid en effectiviteit van de organisatie en ondersteunt de besluitvorming in alle lagen van de organisatie. 

 
 

De SCAN FINANCIËN geeft inzicht in de kwaliteit van de financiële functie van jouw organisatie. Op basis van vragen over de externe verslaggeving, de wijze van budgetteren, kostprijsberekeningen en investeringsanalyses en de rol van de controller wordt duidelijk of de financiële functie voldoet aan de moderne eisen. 

 

In de THEORIE worden financiële begrippen uitgelegd en met elkaar in relatie gebracht. Begrippen zoals hefboomeffect, werkkapitaal, beyond budgetting, voorzichtigheidsprincipe, gemiddelde vermogensvoet, netto contante waarde, kostprijzen, opties, Return on Investment, Du-pont-schema, swaps, etc. 

 

In hét GROTE REKENVOORBEELD wordt duidelijk hoe je een balans, een winst- & verliesrekening en een kasstroomoverzicht moet opstellen. Ook worden in hetzelfde voorbeeld investerings- en winstgevendheidsanalyses en kostprijsberekeningen uitgewerkt.

 

Kortom, op deze website vind je alle relevante informatie over de financiële functie van een organisatie. Met deze informatie kun je de financiële functie van jouw organisatie (verder) verbeteren. En mocht je hierbij hulp nodig hebben dan kun je uiteraard contact met ons opnemen.

Deel House of Control via Social Media