Treasury & Financiële Instrumenten

Treasury & Derivaten

De Treasury-afdeling vervult de kassierfunctie binnen een organisatie. De treasurer zorgt ervoor dat de interne en externe geldstromen goed op elkaar worden afgestemd zodat er geen liquiditeits- en solvabiliteitsrisico's worden gelopen. Verder kan de Treasury afdeling door goed gebruik te maken van financiële instrumenten (derivaten) de financiële voorspelbaarheid van de organisatie vergroten. Denk daarbij aan luchtvaartmaatschappijen die risico's van prijsschommelingen in de kerosineprijs of prijsschommelingen tussen verschillende valuta afwentelen op anderen.

 
  • WAT DOET DE TREASURER?; op deze pagina wordt aan de hand van begrippen als risicobeheer, kasbeheer, hoofdsomgarantie, kredietcrisis en liquiditeitenbeheer duidelijk wat de treasury afdeling precies doet. 
  • WAT ZIJN DERIVATEN / FINANCIËLE INSTRUMENTEN?; op deze pagina wordt uitgelegd wat derivaten zijn en waarom ze worden gebruikt. Begrippen als afgeleide instrumenten, hedging, risico's en het innemen van posities worden uitgelegd en met elkaar in relatie gebracht.   
  • KREDIETCRISIS; op deze pagina wordt duidelijk dat dankzij het hefboomeffect van derivaten met een in verhouding tot de inbreng zeer hoge winsten zijn te halen. Het eraan verbonden risico is echter net zo groot. Men spreekt wel over derivaten als "financial weapons of mass destruction". 
  • FORWARD RATE AGREEMENT (FRA); een FRA is een derivaat die gebruikt worden om rentekosten of renteopbrengsten over een lening of uitzetting te 'fixeren'. Met een FRA kun je dus het risico van een renteverandering afkopen. 
  • FUTURES; een future is een financieel contract tussen twee partijen die zich verbinden om op een bepaald tijdstip een bepaalde hoeveelheid van een 'product' te verhandelen tegen een vooraf bepaalde prijs. Bijvoorbeeld dat je een partij aardappelen tegen bepaalde specificaties op een later tijdstip tegen een vaste prijs wil kopen (of verkopen). 
  • SWAP; een swap is een derivaat waarbij een partij een bepaalde kasstroom of risico wisselt tegen dat van een andere partij. De koper van een swap beschermt zich tegen veranderingen in rentetarieven, valutakoersen of ander soortige kostensoorten of opbrengsten. 
  • OPTIES; bij opties bestaat er een recht en níet de plicht om op een bepaalde datum een aandeel of lening (al dan niet tegen een vooraf bepaalde prijs) te kopen of te verkopen. Op deze pagina alles over wat een optie nu precies is en wat voor soort opties er zijn. 

Deel House of Control via Social Media