Effectief Leiderschap (Covey)

Persoonlijk Leiderschap

Het boek van Covey (‘The seven habits of highly effective people’) is een meesterwerk om een gelukkig, productief en doelgericht leven te leiden. In het boek staat persoonlijk leiderschap van de mens centraal. Covey stelt dat persoonlijk leiderschap de sleutel tot succes is. Het boek geeft concrete handvatten hoe je persoonlijk leiderschap vorm moet geven.

 
 • De essentie; Covey heeft veel onderzoek gedaan naar het succes van mensen en organisaties. Het viel Covey op dat succes vaak wordt verklaard vanuit het aangeleerd gedrag van hun leiders. Covey stelt echter dat het aanleren van vaardigheden oppervlakkig en niet duurzaam is. Alleen gedrag dat voortkomt uit hoe we als mens echt zijn is duurzaam en zal als 'echt' overkomen. Om succesvol te zijn moet de mens dus niet zozeer vaardigheden aanleren maar zichzelf als persoon ontwikkelen.
 • Van Binnen naar Buiten; verder stelt Covey dat we eerst zelf orde op zaken moeten stellen (van Binnen) voordat we een effectieve relatie kunnen hebben met anderen (naar Buiten). Je ziet dan ook dat de eerste drie eigenschappen van Covey betrekking hebben op het organiseren van de eigen 'ik'. Zelfmanagement is dan ook een veel gebruikte term in het boek van Covey.
 • Geen Short Cuts; het aanleren van vaardigheden zoals een cursus communiceren of samenwerken kan best effectief zijn. Maar als deze aangeleerde vaardigheden niet overeenkomen met jouw persoonlijke waarden dan zal je door de mand vallen. Want je eigenlijke karakter zal op den duur altijd naar voren komen.
 

Inhoudsopgave

Covey zegt dus eigenlijk dat persoonlijk leiderschap een duurzame ontwikkeling van het eigen karakter is waarin je je nieuwe normen en waarden eigen maakt en daardoor ander gedrag gaat vertonen. Op basis waarvan het vertrouwen in jou als persoon groeit en mensen (meer) geneigd zijn om jou als persoon te volgen. Zowel in een organisatie als in je privéleven. Het boek van Covey is onderverdeeld in 3 delen en 7 eigenschappen:

 

DEEL I    PERSOONLIJKE OVERWINNING (NAAR ONAFHANKELIJKHEID)

In deel I van zijn boekt stelt Covey dat mensen eerst op zoek naar hunzelf moeten (in woorden van Covey: onafhankelijk worden) voordat ze effectief kunnen zijn. Het bereiken van onafhankelijkheid omschrijft Covey als een ‘overwinning op jezelf’. De eerste drie eigenschappen hebben betrekking op het realiseren van onafhankelijkheid. 

 

1     Wees Proactief

De eerste eigenschap van effectieve mensen is dat ze verantwoordelijkheid nemen. Door hun energie alleen te richten op onderwerpen waarop ze invloed kunnen uitoefenen zal hun invloed op hunzelf en dat van andere per saldo groter worden. 

2     Wees Doelgericht

De tweede eigenschap van effectieve mensen is dat ze een duidelijk doel voor ogen hebben. Alleen als je een duidelijk doel hebt kun je als mens effectief zijn in je handelen. Persoonlijk leiderschap begint dus met het stellen van doelen. 

3     Wees Productief

De derde eigenschap van effectieve mensen gaat over persoonlijke efficiency (het hoe). Hoe vergroot je je eigen productiviteit zodat je de eigen doelstellingen kunt bereiken?

 

DEEL II    GEZAMENLIJKE OVERWINNING (NAAR WEDERZIJDSE AFHANKELIJKHEID)

De eerste drie eigenschappen van Covey gaan over het vinden van je 'eigen ik'.  Onafhankelijk zijn is echter niet genoeg om succesvol te zijn. In deel II van het boek staat de afhankelijkheid van anderen, om je persoonlijke doelen te realiseren, centraal. Effectieve samenwerking is daarbij dé sleutel tot succes. Covey bespreekt 3 eigenschappen waarmee je een gezamenlijke overwinning kan realiseren:

 

4     Denk WIN-WIN

De vierde eigenschap van effectieve mensen is dat ze altijd op zoek gaan naar een Win-Win uitkomst. Effectieve mensen werken samen met anderen om hun doelen te bereiken. In plaats van elkaar te beconcurreren. Door een Win-Win mentaliteit zijn er geen verliezers en ontstaat een effectieve langer termijn relatie met de ander.  

5     Eerst Begrijpen, dan Begrepen Worden

De vijfde eigenschap van effectieve mensen is dat zij eerst willen begrijpen en dan pas zelf hun verhaal willen doen. De gewoonte om "eerst te begrijpen" betekent een fundamentele verandering in ons denken. We proberen meestal eerst begrepen te worden.

6     Synergie

De zesde eigenschap van effectieve mensen is dat zij continu op zoek zoek naar synergie. Dat wil zeggen dat effectieve mensen op het oog tegengestelde doelen verenigen door op zoek te gaan naar creatieve oplossingen die meerdere doelen dienen.  

 

DEEL III    ZELFONTWIKKELING

De eerste zes eigenschappen van Covey over effectieve mensen zijn erop gericht om de productiviteit en effectiviteit van het handelen van de mens te vergroten. Eigenschap 7 (Houdt de zaag scherp) gaat over het handelingsvermogen van de mens. Door blijven te leren en te ontwikkelen wordt het handelingsvermogen van de mens groter. Als je goed in je vel zit, je daagt jezelf geestelijk en spiritueel uit dan kom je in een hoger energieniveau te zitten wat je handelingsvermogen vergroot.

 

7    Houdt de zaag scherp

De zevende eigenschap van effectieve mensen is dat zij zichzelf op het vlak van lichaam, geest, sociaal-emotioneel en spiritueel continu blijven ontwikkelen. Door je zelf te vernieuwen creëer je groei en verandering in je leven. Eigenschap zeven, zelfontwikkeling, zorgt ervoor dat je de eerste zes eigenschappen van Covey verder kan blijven ontwikkelen.

 

DEEL I    PERSOONLIJKE OVERWINNING

Covey stelt dat mensen in het algemeen afhankelijk zijn. Omdat afhankelijke mensen geen eigen doelen hebben worden ze onderdeel van de plannen van anderen. Daarom stelt Covey dat mensen, willen ze effectief zijn, eerst onafhankelijk moeten worden. Mensen die onafhankelijk zijn kiezen hun eigen doel. Onafhankelijke mensen handelen vanuit hun eigen kern en laten zich niet zozeer beïnvloeden door wat anderen doen. Het bereiken van onafhankelijkheid omschrijft Covey als een ‘overwinning op jezelf’. Om onafhankelijk te worden moet je volgens Covey de volgende drie eigenschappen (verder) ontwikkelen:

 

Eigenschap 1    WEES PROACTIEF

De eerste eigenschap van effectieve mensen is dat ze verantwoordelijkheid nemen. Door altijd het initiatief te nemen zijn effectieve mensen architect van hun eigen leven. En als dingen niet lukken zoeken ze de oorzaken bij hun zelf. En geven ze niet de schuld aan hun ouders, de baas of de omgeving. Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen succes en geluk in het leven. Proactieve mensen handelen liever zelf dan dat ze op acties van anderen moeten reageren. Covey gebruikt Viktor Frankl, een Jood die in een concentratiekamp gevangen is genomen, als voorbeeld van proactief zijn.

 
In de gruwelijke omstandigheden van het kamp had Frankl een openbaring die zijn leven heeft veranderd. Ondanks het verlies van zijn fundamentele vrijheden, was er één vrijheid die de bewakers nooit van hem konden afnemen, namelijk: hoe hij zou reageren op zijn omstandigheden. "Tussen stimulus en respons (tussen actie en reactie) bestaat ruimte. In die ruimte is het onze kracht om onze reactie te kiezen"  schreef Frankl in zijn baanbrekende boek 'Man's Search for Meaning'. 
 
De stimuli die Frankl dagelijks tegenkwam, waren dood, ontbering en wreedheid. Het schijnbaar onvermijdelijke antwoord op een dergelijke omgeving zou zijn om op te geven en de hoop te verliezen. Maar daar in het concentratiekamp, ​​realiseerde Frankl zich dat actie en reactie geen automatisch gegeven zijn. Er is een keuze. Frankl koos daarom voor een andere (niet standaard) reactie. Hij koos voor hoop. Hij koos ervoor om zijn medegevangenen te helpen. Hij koos ervoor zijn ontvoerders niet te haten. Hij koos ervoor om betekenis te vinden in zijn lijden.
 

Het tegenovergestelde van een proactieve persoon is een reactief persoon. Reactieve mensen laten de omstandigheden hun leven en handelen bepalen. Reactieve mensen zien de ruimte tussen de stimuli en reactie niet en geloven dus niet dat zij de keuze hebben om een reactie te kiezen. Met behulp van de Circle of Influence laat Covey zien dat mensen die proactief zijn (verantwoordelijkheid nemen) meer invloed hebben op hun eigen leven en dat van anderen.

 
 • Circle of Concern; bevat een breed scala aan onderwerpen waarover je je zorgen maakt maar waar je geen invloed op kan uitoefenen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan politieke ontwikkelingen, de opwarming van de aarde, de economische situatie in het land of... de kleren die je puberdochter aan wil trekken. Allemaal interessante onderwerpen waar je iets van vindt maar geen invloed op hebt.
 
 • Circle of Influence; de cirkel van invloed is veel kleiner. Het gaat om die dingen in het leven waar je zelf echt invloed op kan uitoefenen. Denk daarbij aan het verbeteren van de sfeer op de afdeling, de gezondheid van familieleden en ...... kleedgeld voor je dochter. De grote van de 'circle of influence' is sterk afhankelijk van de rol die je vervult. De president van Amerika kan natuurlijk meer veranderingen in gang zetten dan jij en ik.
 

Wat Covey nu stelt is dat proactieve mensen hun energie richten op onderwerpen in de cirkel van invloed. Ze verspillen hun energie niet aan onderwerpen die ze toch niet kunnen beïnvloeden. Maar ze nemen verantwoordelijkheid voor de onderwerpen waar ze wel invloed op hebben. Hiermee vergroten proactieve mensen hun cirkel van invloed. Ze zijn daardoor beter in staat om hun eigen leven en dat van anderen te beïnvloeden.

 

Eigenschap 2     WEES DOELGERICHT

De tweede eigenschap van effectieve mensen is dat ze een duidelijk doel voor ogen hebben. Covey stelt dat je alleen effectief kunt zijn als je 'het einde voor ogen' hebt. Alleen als je een duidelijk doel hebt kun je als mens effectief zijn in je handelen. En doelen stel je door je te focussen op principes. Principes, legt Covey uit, zijn als zwaartekracht; het zijn natuurlijke wetten die uiteindelijk de uitkomsten van acties bepalen. Bijvoorbeeld:

 
 • Oneerlijkheid; oneerlijkheid en egoïsme leiden altijd tot verdeeldheid en wantrouwen;
 • Apathie en luiheid; veroorzaken altijd stagnatie en verval
 • Arrogantie; veroorzaakt altijd afkeer en leidt tot fouten
 

Natuurlijk kun je een tijdje met oneerlijkheid, arrogantie of apathie wegkomen. Maar op de lange termijn zijn de bovenstaande uitkomsten onvermijdelijk. Dat is wat deze uitspraken tot principes maakt. Dat is de reden waarom de slechteriken bijna altijd verliezen. We moeten ons leven dus niet laten leiden door het alle dagelijkse zoals status, bezittingen, familie en werk maar door principes die ten grondslag liggen aan ons allemaal. Hierdoor neemt onze effectiviteit dramatisch toe. Covey onderscheidt 7 stappen om tot je persoonlijk doel te komen:

 
 1. Stel de principes op naar hoe je wilt leven; de principes van het leven zijn universeel en overal. Je zult ze vinden in De tien geboden en de vijf boeddhistische voorschriften. Je vindt ze in films , tv-shows en games. Je vindt ze bij je ouders, helden en mentoren. Principes als naastenliefde, nederigheid, respect of zelfontwikkeling. Bepaal welke principes jij wilt die je leven besturen. Als je morgen zou sterven, wat voor soort persoon zou je dan willen dat je vrienden, familie en collega's zich zouden herinneren?
 
 1. Definieer waarden; in tegenstelling tot principes zijn onze waarden persoonlijk en subjectief; het zijn de persoonlijke leefregels die we ons gedrag opleggen. We hebben allemaal waarden, of we ze nu definiëren of niet. Maar waarden zijn het meest effectief als we er eigenaar van zijn en ze afstemmen op onze principes. Je kunt bijvoorbeeld het erover eens zijn dat oneerlijkheid altijd leidt tot verdeeldheid en wantrouwen. Dus, als verdeeldheid en wantrouwen resultaten zijn die je zou willen vermijden, zou je 'eerlijkheid' als een van je waarden kunnen opnemen. Beperk je tot een beperkt aantal waarden. Het is lastig genoeg om waarden als eerlijkheid, liefde, integriteit of persoonlijke groei vorm te geven.
 
 1. Identificeer rollen; welke rollen zou je willen spelen in de loop van je leven? Welke rollen kan het leven van je verwachten? Word je een ouder, een partner, een familielid, een mantelzorger, een ondernemer, een vriend, een voetballer, een kunstenaar? Beperk vervolgens het aantal rollen om niet de focus te verliezen. Bepaal welke rollen je in het leven goed wil invullen.
 
 1. Stel doelen: welke prestaties wil je bereiken voor de rollen die je hebt geïdentificeerd? De liefste partner, de kunstenaar die altijd mensen aan het denken heeft gezet of de mantelzorger die tot op het laatst altijd voor zijn of haar ouder heeft gezorgd? Schrijf het op. Vergeet niet dat dit echt grote foto's zijn. Verfijn daarm de algemene doelen per rol naar meer concrete doelstellingen. Een doel zou kunnen zijn dat je als familielid goed, echt en veelvuldig contact wil hebben met uw familie in het algemeen en je eigen gezin in het bijzonder.
 
 1. Maak een persoonlijke Mission Statement; meng alle componenten uit stappen 2 - 4 tot een missieverklaring - een enkele verklaring van een duidelijk doel en richting voor je leven. Je missie is het brandpunt van je leven. Het is een definitie van succes die van boven naar beneden energie creëert. Het ondergeschikt uw verlangens, gewoonten en acties naar een hoger doel. Het verankert je persoonlijke doelen in de principes die je na streeft. 
 
 1. Repeteer je missie; lees je missie tweemaal per dag bij het wakker worden en voor het slapen gaan. Lees het indien mogelijk hardop voor. Terwijl je leest, visualiseer de resultaten van de verklaring zo levendig mogelijk. Voel je statement: maak het persoonlijk, positief, actueel en emotioneel. Dit is niet alleen een oefening in dicteren. Dit is een dagelijkse verbintenis tot het resultaat van je bestaan. Doe dit totdat je duidelijk en vastbesloten bent in je doel.
 
 1. Evalueer je missie regelmatig; je missie is een levend document. Maak er een gewoonte van om het zo vaak mogelijk te herzien en aan te passen. Actualiseer de missie met nieuwe principes, rollen of doelen die door het leven heen naar voren komen. Speel met de inhoud en de tekst totdat deze je verheft en inspireert.
 

Persoonlijk leiderschap begint dus met het stellen van doelen. Doelen die voortkomen uit de principes en de waarden die je nastreeft. Covey stelt dat als deze doelen voortkomen uit je eigen ik alle acties van jouw bijdragen aan de realisatie van die doelstellingen. Je hebt dan een hoge mate van effectief handelen bereikt!

 

Eigenschap 3     WEES PRODUCTIEF

De eerste eigenschap van effectieve mensen gaat over verantwoordelijkheid nemen. En het vergroten van de invloed van het handelen op je eigen leven en dat van anderen. De tweede eigenschap van Covey gaat over het stellen van doelen, je persoonlijke effectiviteit (het wat en waarom). De derde eigenschap van effectieve mensen gaat over persoonlijke efficiency (het hoe). Hoe vergroot je je eigen productiviteit zodat je de doelstellingen kunt bereiken? Het uitgangspunt van Covey is hierbij dat je de belangrijkste zaken eerst moet doen. Covey stelt dat je de volgende 2 aspecten moet beheersen om productief te zijn:

 
 1. Balans Productie en Productiecapaciteit; we geven in de praktijk van alledag prioriteit in ons handelen aan Productie boven onze Productiecapaciteit. We maken liever nog een rapportage of presentatie af dan dat we met onze collega om de tafel gaan zitten om feedback te vragen om mijzelf verder te ontwikkelen. We richten ons eerst op de productie. Terwijl een investering in de productiecapaciteit meer en betere productie in de toekomst mogelijk maakt. Door ons te richten op de productie ondermijnen we onze productiecapaciteit op de lange termijn. Om in je productiecapaciteit te kunnen investeren heb je tijd nodig. En moet je leren als mens om de goede prioriteiten te stellen.
 
Covey geeft aan dat het belangrijk is om de gewoonte te ontwikkelen om alle activiteiten die je uitvoert vanuit het perspectief van de productiecapaciteit te benaderen. Zie elk probleem die je tegenkomt in je activiteiten (productie) als een kans om je productiecapaciteit te verbeteren. Moet je alweer op de allerlaatste dag voor de deadline je rapportage nog opstellen? Covey stelt dan voor om die dag juist tijd te investeringen in de oorzaak waarom dit weer op het laatst moet plaatsvinden. Alleen dan zul je je productiecapaciteit en daarmee je productiviteit verhogen.
 
 1. Tijdmanagement-Matrix; Covey draagt de tijdmanagement-matrix aan als hulpmiddel bij het stellen van prioriteiten. Bij het zogenaamde 'urgentie- versus belangrijkheidsmatrix' worden activiteiten die je aandacht vragen langs de assen van de urgentie en belangrijkheid van die activiteiten in vier kwadranten geplaatst.
 
In het eerste kwadrant (Direct Doen) is volgens Covey sprake van brandweer productie. Soms nodig maar niet aan te raden. Mensen die (te) veel in kwadrant 1 functioneren hebben vaak last van stress en angst met mogelijk een burn-out tot gevolg. Daarbij veronachtzamen mensen, als ze te veel in kwadrant 1 zitten, de productiviteit op lange termijn. In het tweede kwadrant wordt geplande en doordachte productie voortgebracht. In deze kwadrant is ook expliciet aandacht voor investeringen in je productiecapaciteit. Covey geeft aan dat in dit kwadrant de persoonlijke groei, en daarmee uitbreiding van de productiecapaciteit zit. In de derde en vierde kwadrant zitten activiteiten die je moet delegeren of helemaal niet meer te doen. In de praktijk blijkt dat het moed vergt om activiteiten helemaal niet meer uit te voeren. Maar Covey stelt dat dit wel de enige manier is om je productiecapaciteit en daarmee je productiviteit te verhogen.
 

Het toepassen van de tijd-management matrix betekent dat we er alles aan doen om meer tijd in kwadrant 2 door te brengen. Om als persoon productief te zijn moeten we bewust tijd investeringen in belangrijke activiteiten. Deels gericht op productie en deels gericht op het verbeteren van je eigen productiecapaciteit. Dit doe je bijvoorbeeld door niet direct op mailtjes of verzoeken te reageren maar deze op een later moment in te plannen. Maak op basis van je missie, je waarden en de rollen een wekelijkse planningen waarin je je activiteiten in prioriteert.

 

DEEL II    GEZAMENLIJKE OVERWINNING

De eerste drie eigenschappen van Covey gaan over het vinden van je 'eigen ik'. Onafhankelijk zijn is echter niet genoeg om als mens of leider succesvol te zijn. In deel II van het boek staat de afhankelijkheid van anderen om je persoonlijke doelen te realiseren centraal.  Effectieve samenwerking is daarbij dé sleutel tot succes. Covey bespreekt 3 eigenschappen waarmee je een gezamenlijke overwinning kan realiseren:

 

Eigenschap 4     DENK WIN-WIN

De vierde eigenschap van effectieve mensen is dat zij andere mensen ertoe brengen ons te dienen door onze bereidheid hen te dienen. In de interactie met andere mensen zijn verschillende uitkomsten mogelijk:

 
   • Win-Win; een uitkomst met wederzijdse voordelige en bevredigende uitkomst
   • Win-Lose; een uitkomst waarin jij wint en de ander verliest
   • Lose-Win; een uitkomst waarin jij toegeeft zodat de ander wint
   • Lose-Lose; een mogelijke uitkomst van twee mensen met een Win-Lose mentaliteit
 

Covey stelt dat alleen Win-Win uitkomsten effectief zijn. Natuurlijk is het mogelijk om bepaalde uitkomsten af te dwingen. Of juist anderen te laten winnen. Maar dit gaat altijd ten koste van de (lange termijn) relatie met de ander. Terwijl bij een Win-Win uitkomst de relatie juist alleen maar sterker wordt. Maar inzetten op Win-Win uitkomsten is hard werken. Covey beschrijft in zijn boek 5 noodzakelijke ingrediënten om te sturen Win-Win uitkomsten:

 
 1. Karakter (Overvloed versus Schaarste mentaliteit); elke Win-Win-overeenkomst begint met de overtuiging dat alle partijen waarde hebben om toe te voegen en dat er resultaat is voor iedereen. De eerste stap naar Win-Win uitkomsten is de erkenning dat de som meestal veel groter is dan de optelsom der delen. Een Win-Win mentaliteit stelt specifieke eisen aan het karakter:

 
   • Integriteit
   • Aandacht
   • Moed
   • Volwassenheid
   • Kracht
   • Volhardendheid
 
Een evenwichtig karakter is een belangrijke voorwaarde voor een Win-Win mentaliteit. Maar het volharden in het zoeken naar dit evenwicht is moeilijk. Zeker als de ander alleen op eigen gewin uit is. Het zoeken naar dit evenwicht vereist daarom volhardendheid. En daarvoor is interpersoonlijk leiderschap, die zijn vastgelegd in de eerste drie eigenschappen van Covey, zo belangrijk.
 
 1. Relatiebeheer (de emotionele bankrekening); een tweede ingrediënt voor het sturen op Win-Win uitkomsten is het beheren van de emotionele bankrekening. Elke interactie met de ander is positief of negatief. Indien positief, dan doen we een storting op onze emotionele bankrekening. Wanneer negatief, dan doen we een opname. Covey stelt zes manieren voor om kapitaal op te bouwen in onze relatie met anderen:
 
   • Begrijp het individu; probeer jezelf in de ander te verplaatsen om vast te stellen wat diegene belangrijk vindt.
   • Het zijn de kleine dingen die het doen; zoals vriendelijkheden als een glimlach en de deur voor iemand openhouden. 
   • Beloftes nakomen; doe nooit toezeggingen die je niet na kunt komen. Dat is slecht voor de emotionele bankrekening. 
   • Wees duidelijk in verwachtingen; vele relaties gaan kapot omdat verwachten niet worden uitgesproken. Hoe kun je er dan aan voldoen?
   • Toon persoonlijke integriteit; benader mensen respectvol. Ook als ze er niet bij zijn. 
   • Oprechte excuses; als je een fout maakt in een relatie probeer de schade dan te beperken door je verontschuldigingen aan te bieden. 
 
Als er genoeg stortingen zijn gedaan op de emotionele bankrekening ontstaat een vertrouwensrelatie en goede wil in de relatie. Dat is een belangrijk aspect om te komen tot een Win-Win uitkomst.
 
 1. Duidelijke Overeenkomsten; zelfs de beste Win-Win uitkomst kan worden ondermijnd door een slecht gestructureerde overeenkomst. Verduidelijk de verwachtingen bij het overeenkomen van de uitkomst. Om ervoor te zorgen dat achteraf geen verwarring en frustraties kunnen ontstaan.
 
 1. Systemen; vaak zijn het niet de mensen maar de (al dan niet bewuste) systemen die een Win-Win uitkomst in de weg zitten. Richt daarom de systemen waarin je als mens functioneert zo in dat samenwerking (en niet concurrentie) wordt gestimuleerd. Als doelen en beloningen individueel worden vastgesteld is sprake van een concurrerend systeem. Mensen zullen geneigd zijn om hun eigen belang na te streven. Een Win-Win uitkomst is minder waarschijnlijk. Creëer daarom zinvolle beloningen op basis van gedeelde normen en waarden. Richt je systemen zo in dat gezamenlijke doelen en beloningen een Win-Win uitkomst waarschijnlijk maken. Hetzelfde geldt op persoonlijk vlak. Als je je eigen succes afzet tegen die van anderen dan wordt het succes van de ander jouw teleurstelling. Je wordt gelukkiger als je doelen opstelt die je alleen door samenwerking kunt realiseren. Het succes van de ander wordt ook jouw succes en vice versa.
 
 1. Proces; Covey beschrijft tenslotte 5 processtappen die bij elke oplossing doorlopen moet worden om te komen tot een Win-Win uitkomst:
 
   • Bekijk het probleem ook vanuit het perspectief van de ander
   • Stel vast wat het eigenlijke probleem is van de ander
   • Blijf niet hangen in standpunten. Zoek uit wat het wat het echte probleem is;
   • Zoek naar uitkomsten die ook voor de andere partij acceptabel zijn; 
   • Werk samen om Win-Win uitkomsten mogelijk te maken. 
 
Bij elk probleem in een relatie met een ander zal je deze 5 stappen moeten doorlopen om tot een Win-Win uitkomst te komen. Waarbij de essentie is dat je je in de schoenen van de ander kunt verplaatsen. Alleen dan ben je in staat om een Win-Win uitkomst te realiseren.
 

Hierboven beschrijft Covey 5 noodzakelijke ingrediënten om te komen tot Win-Win uitkomsten waar beide partijen beter van worden. Wordt er niet een Win-Win oplossing gevonden dan worden de onderhandelingen gestaakt. Immers dan ontstaat een Win-Lose of Lose-Win situatie. Wat zeker ten koste gaat van het saldo van de emotionele bankrekening. En daarmee ten koste van de toekomstige relatie.

 

Eigenschap 5     EERST BEGRIJPEN DAN BEGREPEN WORDEN

De vijfde eigenschap van effectieve mensen is dat zij eerst willen begrijpen en dan pas zelf hun verhaal willen doen. De gewoonte om "eerst te begrijpen" betekent een fundamentele verandering in ons denken. We proberen meestal eerst begrepen te worden. De meeste mensen luisteren niet met de bedoeling om het te begrijpen; ze luisteren met de bedoeling om te antwoorden. Covey stelt echter dat je alleen een Win-Win uitkomst kan realiseren als je (de beweegredenen van) de ander echt begrijpt. En begrijpen begint met luisteren.

 
 • Luisteren met de eigen bril op; we zijn gewend om met onze ‘eigen’ ik naar een ander te luisteren. We interpreteren, we onderzoeken, we veroordelen of we adviseren over wat er gezegd wordt. Maar allemaal vanuit het eigen referentiekader. Daardoor stelt Covey dat we niet in staat zijn écht te luisteren naar wat de ander te vertellen heeft. En zullen we de ander niet snel begrijpen.
 
 • Empathisch luisteren; is actief luisteren met de bedoeling om te begrijpen. Het gaat hier niet om het kweken van sympathie of het uitvoeren van een trucje. Maar om het oprechte verlangen om ons in het probleem van de ander te verplaatsen. Je begrijpt hun referentiekader en je begrijpt hoe ze zich voelen. Alleen als je de ander vanuit zijn of haar eigen referentiekader begrijpt kun je op zoek naar een oplossing die iedereen verder helpt (Win-Win uitkomst). Covey onderscheidt de volgende 4 technieken om empathisch te kunnen luisteren:
 
   • Luisteren - luister in het gesprek met de bedoeling om het te begrijpen; maak daarbij gebruik van je intuïtie, je ratio en je gevoel. 
   • Reflecteer - laat zien in het gesprek dat je de emoties van de ander hoort - "Je bent gelukkig ..." "Je bent gefrustreerd ...", "Je bent verdrietig ...".
   • Herformuleren - laat in het gesprek zien dat je de inhoud en oorzaak van het probleem begrijpt. - "omdat ..."
   • Terughoudend - laat in de gesprekken stiltes vallen; geef de andere persoon ruimte om te verduidelijken, te denken en te ontdekken. Zonder dat je direct je eigen mening geeft. 
 
Covey waarschuwt dat het gebruik van bovenstaande technieken een averechts effect heeft als deze technieken niet gecombineerd worden met de echte wil om de ander te begrijpen. De ander zal dan denken dat je hem of haar wil manipuleren. Overigens is de essentie van empathisch luisteren niet dat je het met iemand eens bent; de essentie van empathisch luisteren is dat je de ander volledig en diepgaand begrijpt. 
 
 • Emotionele bankrekening; verder is empathie tonen volgens Covey één van de beste manieren om een storting op de emotionele bankrekening te doen. Er ontstaat een vertrouwensband. En vanuit deze vertrouwensband is er ruimte voor effectieve communicatie. De ander voelt zich op zijn gemak en spreekt uit wat hem écht dwars zit. En zo kun je op zoek naar een Win-Win uitkomst die ook het probleem van de ander op lost.

 

 

Eigenschap 6     SYNERGIE

De zesde eigenschap van effectieve mensen is dat ze continu op zoek zijn naar synergie. Synergie komt van het Griekse woord voor "samen werken". Synergie vindt plaats wanneer twee of meer onafhankelijke dingen samenkomen in een geheel dat groter is dan de som der delen. De combinatie creëert een kracht of effect dat overtreft wat de afzonderlijke elementen afzonderlijk kunnen bereiken (1 + 1 = 3). Synergie kun je volgens Covey realiseren op de volgende vlakken:

 
 • Combineer meerdere rollen en/of taken; in eigenschap 2 (Wees Doelgericht) geeft Covey aan dat je rollen voor jezelf moet vaststellen die je in je leven succesvol wil uitvoeren. Deze rollen lijken op zichzelf te staan en met elkaar te conflicteren. De tijd die je aan je werk besteed kan je niet aan je kinderen, vrouw of hobby's besteden. Covey stelt dat je op zoek moet gaat naar synergie tussen deze rollen, taken en activiteiten: 
 
   • Multitasking; is de meest simpele vorm van realiseren van synergie. Door activiteiten te combineren bespaar je tijd die je in andere activiteiten kan stoppen. Denk bijvoorbeeld aan simpele handelingen als in de auto vanuit je werk met je vrienden bellen. Of tijdens het fitnessen naar het journaal kijken.
   • Speciaal effect; je kunt ook op zoek naar synergie die niet alleen tijd bespaart maar ook een meerwaarde creëert in de rol die je uitvoert. Zo kun je bijvoorbeeld een fitness ruimte aan huis maken waarmee je samen met je kinderen oefeningen gaat doen. Je bespaart niet alleen tijd. Je creëert ook meerwaarde. De kinderen nemen de normen en waarden rond een gezonde levensstijl over. Je partner hoeft even niet op de kinderen te letten en je verstevigd je relatie met je kinderen.     
 
 • Leer om de afhankelijkheid van rollen en taken te doorzien; synergie gaat niet alleen om het zo efficiënt bereiken van de verschillende doelen in het leven. Synergie gaat ook om het beseffen dat verschillende onderdelen in het leven invloed op elkaar hebben. Als je gezond eet, ben je energieker en meer zelfverzekerd. Je bent dan tot betere prestaties in staat en hebt in de avond meer energie over voor familie en vrienden. Waardoor je netwerk groter wordt en je meer kans maakt op bijvoorbeeld de juiste baan voor jou. enz. enz. Wees je ervan bewust dat de verschillende onderdelen in het leven elkaar versterken of juist tegen werken. Synergie is in dit geval het op zoek gaan naar hoe deze onderdelen onderling samen hangen. Zodat je daar op in kunt spelen.   
 
 • Creatieve samenwerking; synergie heeft ook betrekking op mensen. "two heads are better then one". Met synergie kunnen we gezamenlijk dingen ontdekken die we alleen minder snel zullen ontdekken. Iedereen ziet de waarheid vanuit zijn of haar eigen werkelijkheid. Covey benadrukt daarbij dat het waarderen van verschillen juist bijdraagt aan deze synergie. Zet soortgelijke mensen bij elkaar en de oplossing zal voorspelbaar zijn. Zet mensen bij elkaar die sterk verschillen maar elkaars verschillen respecteren en waarderen. Dan ontstaan meer creatieve en fundamentele oplossingen.   
 

De eigenschap om synergie te zoeken is een zoektocht naar de balans tussen de eerste vijf eigenschappen van Covey. Deze moeten elkaar wederzijds positief beïnvloeden (in balans zijn) om tot persoonlijk leiderschap te komen. Covey geeft echter voor deze zoektocht naar synergie geen concrete handvatten. Deels komt dit denk ik doordat synergie een lastig begrip is om 'beet te pakken'. 

 

DEEL III    ZELFONTWIKKELING

De eerste zes eigenschappen van Covey over effectieve mensen zijn erop gericht om de productiviteit en effectiviteit van het handelen van de mens te vergroten. Eigenschap 7 (Houdt de zaag scherp) gaat over het handelingsvermogen van de mens. Door te blijven leren en ontwikkelen wordt het handelingsvermogen van de mens groter. Als je goed in je vel zit, je daagt jezelf geestelijk en spiritueel uit dan kom je in een hoger energieniveau te zitten wat je handelingsvermogen vergroot.

 

Eigenschap 7  Scherp de Zaag

De zevende eigenschap van effectieve mensen is dat zij zichzelf continu verbeteren en vernieuwen. Scherp de zaag betekent het onderhouden en verbeteren van de grootste troef die je hebt - jijzelf! De anekdote van de zaag komt voort uit een verhaal over een houthakker:

 
"Een man loopt door het bos en ziet een houthakker, die zich helemaal in het zweet werkt om een boom om te zagen. De man vraagt aan de houthakker wat hij aan het doen is. "Ik moet deze boom voor vanavond omgezaagd hebben" antwoordt de houthakker. De man zegt: "Maar die zaag is helemaal bot! Neem even pauze om de zaag aan te scherpen, dan ben je sneller klaar." "Nee", antwoordt de houthakker "Ik heb geen tijd om de zaag aan te scherpen: die boom moet vandaag nog om!"
 

Met andere woorden: door soms tijd vrij te maken om jezelf te verbeteren of aan te scherpen kun je de rest van de tijd veel effectiever zijn. Door je zelf te vernieuwen creëer je groei en verandering in je leven. En dat zorgt ervoor dat je de eerste zes eigenschappen (van effectieve mensen) verder kan blijven ontwikkelen. Covey onderkent vier gebieden waar je jezelf moet ontwikkelen:  

 
 1. Lichaam; een gezonde geest in een gezond lichaam. Covey ziet een gezond lichaam als het resultaat van goede voeding, lichaamsbeweging en voldoende ontspanning. Covey stelt vast dat mensen het onderhoud van het lichaam te weinig aandacht geven. Vaak pas als het te laat is. Covey zelf heeft tot vlak voor zijn dood veel gefietst. Het wrange is dat Covey is overleden aan de gevolgen van een val van een fiets.
 2. Geest; je moet ook na je studie blijven werken aan het ontwikkelen van je geest. Covey geeft aan dat je om je geest scherp te houden nieuwe onderwerpen moet blijven verkennen. Covey raadt aan om minder op je telefoon en televisie te kijken. En meer tijd te investeren in onderwerpen die je interesse hebben en je normen en waarden ondersteunen.  
 3. Sociaal-Emotioneel; de continue ontwikkeling van je vaardigheden op sociaal vlak is met name van belang om de eigenschappen 4 (Win-Win mentaliteit), 5 (eerst begrijpen dan begrepen worden) van Covey te kunnen blijven ontwikkelen. Empathisch luisteren en een win-win mentaliteit zijn vaardigheden die je steeds moet door ontwikkelen om als mens effectief te kunnen zijn.     
 4. Spiritueel; de ontwikkeling van je moreel kompas is vooral van belang voor de verdere ontwikkeling van eigenschap 2 (wees doelgericht). Je normen en waarden en je rollen worden immers van je moreel kompas afgeleid. Laat je daarom regelmatig inspireren om het moreel kompas te 'challengen'. Laat je daarbij inspireren door datgene wat jouw extra energie geeft. Dat kan een wandeling zijn, bezoek aan een kerk of museum of het lezen van een goed boek.     
 

Een pauze nemen of op vakantie gaan is niet hetzelfde als 'het slijpen van de zaag'. Dat is de zaag neerzetten. En als je de botte zaag na een tijdje weer oppakt zal deze nog steeds bot zijn. Het slijpen van de zaag is dus een activiteit waarmee je productiecapaciteit van jouzelf vergroot. Activiteiten zoals:

 
   • Seminar bijwonen
   • Lezen
   • In je dagboek schrijven
   • Mediteren
   • Een sport gaan beoefenen
   • Een goed gesprek met iemand aangaan
   • Doelen herijken
   • Naar museum of kunstgalerie gaan
   • Studie volgen
   • Taken uitvoeren die je lang hebt uitgesteld
   • Dieet aanpassen
 

Conclusie Covey

Het boek van Covey is terecht één van de grootste bestsellers ooit. Het boek ''De zeven eigenschappen van effectief leiderschap' geeft inzicht waarom sommige mensen succesvol zijn en anderen niet. Waarbij de duurzame ontwikkeling van het eigen karakter centraal staat. Het boek geeft met de zeven beschreven eigenschappen van succesvolle mensen concrete handvatten hoe je een doelgericht, productief en gelukkiger leven kunt leiden. De impact van de aanbevelingen op je persoonlijk leven zijn groot. Zeer groot. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat maar weinig mensen in staat zijn gebleken om te groeien als persoon zoals Covey dat heeft bedoeld. Wat niet weg neemt dat veel van Covey zijn inzichten (Circle of Influence, Tijdmanagement-matrix, Win-Win mentaliteit, Empathisch luisteren, etc) hun weg hebben gevonden in veel managementboeken.

De Nederlandse titel van het boek van Covey 'De zeven eigenschappen van effectief leiderschap' is overigens verwarrend. Deze titel suggereert namelijk dat het boek gaat over hoe je als manager effectief bent. De reikwijdte van het boek is echter breder. Covey geeft handvatten hoe je als mens succesvol bent. In een organisatie (als managers of medewerker), in je sociale leven of als familielid.

Deel House of Control via Social Media