Consumerization / BYOD

Wat is Consumeraziation?

Consumeraziation wordt ook wel met BYOD aangeduid. BYOD staat voor Bring Your Own Device. De essentie van Consumeraziation is dat privé ‘machines’ op het netwerk van de organisatie worden aangesloten. De meest simpele en veelvoorkomende vorm hiervan is dat medewerkers via de smartphone mail vanuit de bedrijfsomgeving ontvangen. Hieronder een aantal verklaringen voor dit nieuwe fenomeen: 
 
  • Verhoging productiviteit; uit onderzoek blijkt dat de productiviteit bij het gebruik van eigen ‘machines’ hoger is dan wanneer deze door de werkgever beschikbaar worden gesteld. Waarschijnlijk omdat medewerkers de machine beter kennen.
  • 24-uurs economie; verconsumentering, virtualisatie, cloud computing en een steeds vager onderscheid tussen werken en privé maken het simpel en praktisch voor werknemers om aangesloten te blijven op de bedrijfsomgeving, waar ze ook zijn en hoe laat het ook is.
  • Eisen aan functionaliteit, gebruikersgemak en prestaties; medewerkers van vandaag kunnen prima overweg met computers en hebben thuis vaak betere spullen dan op het werk. Ze zijn gewend om te werken met nieuwe, snelle hardware en software en met allerhande cloud diensten, zoals Hotmail, Facebook en Twitter. De diensten die door de werkgever worden geboden staan hiermee in schril contrast.
  • Lagere beheerkosten; uit onderzoek blijkt dat als werknemers mede verantwoordelijk zijn voor het beheer van de 'machine' de kosten hiervan dalen. Overigens moeten er wel afspraken worden gemaakt over de verdeling van kosten tussen de organisatie en de medewerker.
 
Hoewel consumeraziation een onomkeerbare trend is wil dat niet zeggen dat er geen aandachtspunten zijn. Enkele uitdagingen zijn:  
 
  • Beveiliging; wanneer eigen apparatuur op het interne netwerk van een organisatie wordt toegelaten moeten zaken zoals beveiliging van data en systemen, een state-of-the art applicatie landschap, waterdicht identity en access management en een gedegen segmentering van het netwerk op orde zijn.
  • Juridische aspect; wie is verantwoordelijk voor de machine? Bijvoorbeeld voor het gebruik van licenties. Kan de IT afdeling een privé smartphone op afstand wissen wanneer deze is besmet door een virus? Of mag dat alleen na toestemming van de gebruiker zelf?
 

Voorbeeld

Veelal worden externe medewerkers voorzien van een laptop of desktop van de klant waar ze op dat moment voor werken. Dit terwijl ze vaak al een laptop van hun werkgever hebben. Het ligt dus voor de hand om te bekijken of deze externe medewerkers niet hun eigen laptop kunnen gebruiken. Dat kan een interessante besparing oplevering voor de klant. Om dit op een gecontroleerde en veilige manier te doen kunnen deze ‘vreemde’ laptops via een portal toegang krijgen tot applicaties of een volledige (virtuele) werkplek. De besparingen zijn evident, maar het optuigen van een dergelijk infrastructuur brengt natuurlijk wel kosten met zich mee. 
 

Deel House of Control via Social Media