Cloud Computing

Wat is Cloud Computing?

Cloud computing is het via het internet op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en gegevens. Een organisatie hoeft op deze manier geen eigenaar meer te zijn van de gebruikte hard- en software en is niet verantwoordelijk voor het onderhoud! De details van de informatietechnologische infrastructuur worden aan het oog onttrokken en de gebruiker beschikt over een “eigen”, in omvang en mogelijkheden schaalbare, virtuele infrastructuur. De gebruiker, of dat nu een consument is of een organisatie, behoeft dus niet te beschikken over eigen hard- en software, anders dan de voorzieningen die nodig zijn om toegang te krijgen tot de Cloud. Vaak behelst dit niet meer dan een apparaat met een browser en een internetverbinding. Cloud computing geeft organisaties de mogelijkheid de hardware en/of software en/of gegevensbeheer uit te besteden. 
 

Ontstaansgeschiedenis

Op zich is het concept van Cloud Computing niet nieuw. Al vele jaren worden relatief eenvoudige en afgebakende toepassingen, zoals email (g-mail, hotmail) of online informatiediensten via internet aangeboden.
 
 • De term cloud is ontstaan samen met het packet switching-concept. Doordat de verzonden data niet meer over een vastgelegde lijn ging, wist men niet meer welke weg ze volgden om aan hun eindpunt te komen. Sindsdien stelde men het netwerk voor als een wolk om aan te duiden dat men niet met zekerheid kon zeggen welke route binnen de wolk werd gevolgd.  
 • Rond het jaar 2000 kwam Software as an Service (SaaS) erg sterk op. De wolk werd niet alleen meer gebruikt voor het transporteren van data maar ook voor het beschikbaar stellen van software c.q. bedrijfstoepassingen. Microsoft breidde SaaS uit met webdiensten en Amazon moderniseerde zijn datacentra. Door deze spelers kende cloud computing een sterke toename.
 • In 2005 kwam Amazon op de markt met zijn webdiensten en in 2007 begonnen Google, IBM en enkele universiteiten met onderzoeksprojecten om studenten IT te trainen in de complexe techniek van cloud computing. Belangrijke aanjager van het succes van cloud computing is de mogelijkheid om de serveromgeving te virtualiseren. Het succes van cloud computing loopt dan ook synchroon met dat van virtualisatie
 • Back tot the future; In de eerste decennia van de computer werd gewerkt met mainframes (server) en terminals (clients). Alle software en data werden centraal op de server geplaatst. Men gaat met cloud computing terug naar dit systeem. Zij het dat deze servers en clients slechts gedeeltelijk in beheer zijn van de organisatie. Afhankelijk van de soort dienst dat men afneemt.
 

Eigenschappen Cloud Computing

Cloud Computing houdt dus in dat software en mogelijk ook hardware via internet benaderbaar zijn. Waarbij de aanbieder (afhankelijk van het soort dienstverlening) de software en hardware onderhoudt. Omdat het hier een nieuw concept betreft zijn hieronder de belangrijkste eigenschappen van Cloud Computing weergegeven:
 
 • De betrouwbaarheid; is betwistbaar omdat de software op de servers van de dienstverlener staat. De dienstverlener staat als het goed is in voor de werking en eventuele correcties van fouten en bugs. Als er toch iets mis gaat zijn de gebruikers machteloos tot de dienstverlener het probleem oplost.
 • Men is niet gebonden aan een apparaat of locatie; aangezien de gebruiker vaak enkel een webbrowser en internetverbinding nodig heeft. Als er toch een speciale applicatie nodig is, is deze vaak van klein volume en gratis te downloaden via de dienstverlener.
 • De kostprijs; wordt bepaald door het abonnementskosten van de gebruikte diensten. Dit drukt de vaak hoge investeringen in software en hardware die de gebruiker anders zelf had moeten aanschaffen.
 • De diensten zijn eenvoudig schaalbaar; omdat ze werken op basis van aanvragen. Net zoals bij het elektriciteitsnetwerk is het bij Cloud Computing eenvoudig om grotere of mindere hoeveelheden af te nemen.
 • De beveiliging; wordt vaak ook geregeld door de dienstverlener en is vaak even goed of beter dan een privégebruiker zelf kan regelen. Maar veelal minder goed als de eisen die maatschappelijke organisaties aan veiligheid stellen.
 • Juridische aspecten; zijn er onder andere op het gebied van het eigenaarschap van de data en applicaties. Zo hebben veel landen regels met betrekking tot waar gegevens opgeslagen moet worden en hoelang het bewaard moet worden. 
 • De reactiesnelheid; van de software is afhankelijk van de snelheid van de internetverbinding. 
 

Cloud diensten

In de afgelopen jaren zijn een groot aantal Cloud Computing diensten geïntroduceerd die een volwaardig alternatief kunnen bieden voor de eigen IT-middelen van organisaties en gebruikers. Hierbij worden de volgende soorten van dienstverlening aangeboden:
 
 1. Software as a Service (SaaS); de dienstverlening beperkt zich tot het beschikbaar stellen van software. De applicatie staat volledig onder controle van de dienstverlener. De gebruiker kan er gebruik van maken maar kan er dikwijls niets wezenlijks aan veranderen. Het kan gaan om complete bedrijfstoepassingen (b.v. voor CRM of de financiële administratie).
 2. Cloudplatforms: Platform as a Service (PaaS); de PaaS-laag biedt naast de software een aantal infrastructurele diensten welke het SaaS-aanbieders mogelijk maken hun toepassingen op een gestructureerde en geïntegreerde wijze aan te bieden. Voorbeelden van diensten in deze laag zijn toegangsbeheer, identiteitenbeheer, portaalfunctionaliteiten en integratiefaciliteiten. 
 3. Cloud Infrastructure: Infrastructure as a Service (IaaS); in deze laag wordt ook de infrastructuur via 'de cloud' aangeboden. De organisatie (gebruiker) heeft volledige vrijheid om de hardware zoals servers, netwerken en opslagcapaciteit naar eigen inzicht in te richten. De organisatie moet in dit geval wel (weer) kennis van zaken hebben.
 4. Cloud Infrastructure: Wifi as a Service (WaaS); in deze laag wordt een WiFi-infrastructuur aangeboden via een virtualisatie of hardware-integratie. In een traditionele omgeving bevindt de WLAN- of WiFi controller zich in het lokale netwerk, bij Wifi as a Service bevindt de centrale controller zich online, in de cloud.
 

Toekomstverwachting

De ontwikkeling van Cloud Computing gaat razendsnel. Cloud Computing gaat een aardverschuiving teweeg brengen in het IT-landschap. Infrastructuur en programmatuur zullen geheel of grotendeels verdwijnen uit bedrijven, instellingen en huishoudens om als Cloud Computing dienst te worden geleverd. Wel moeten de huidige beperkingen en bezwaren in de komende jaren worden weggenomen of opgelost. Het betreft dan met name:
 
 • Het vertrouwen van de afnemer; zolang het voor de afnemer onduidelijk is hoe die diensten tot stand komen en bij wie hij terecht kan op het moment dat er iets mis gaat, is er, zeker voor de zakelijke ict-gebruiker, voldoende reden om niet over te stappen naar Cloud Computing. 
 • Nog niet alle specifieke infrastructuren en functionaliteiten kunnen worden gerealiseerd met de beschikbare Cloud Computing diensten en er kunnen bovendien specifieke omstandigheden zijn waarvoor lokale dataverwerking en/of -opslag vereist zijn.
 • De beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen in de Cloud, in plaats van in eigen systemen, kan zowel technische als juridische issues opwerpen. Hetzelfde geldt voor de continuïteit, betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van de Cloud Computing diensten en hun providers.
 • Tenslotte worstelen zeker de wat grotere organisaties met het vraagstuk hoe ze de integratie van gegevens, applicaties en identiteiten moeten regelen tussen hun interne systemen enerzijds en de verschillende Cloud Computing diensten die ze willen afnemen anderzijds. 

Deel House of Control via Social Media