Business Intelligence & Big Data

De begrippen Business (BI) Intelligence en Big Data worden nogal eens met elkaar verward. Dit komt waarschijnlijk omdat in beide gevallen datasets worden ontsloten om informatie te genereren. Maar juist het doel waarom deze informatie gegenereerd wordt bepaald of er sprake is van BI of van Big Data. Bij BI is het doel het opstellen van managementrapportages zodat doelen en resultaten gemonitord kunnen worden. Bij Big Data is het doel het verkrijgen van inzichten of trends die zich bij de klant of in de maatschappij voordoen.
 

Business Intelligence

Business Intelligence is het geheel van oplossingen en technieken voor het verzamelen, opslaan en analyseren van bedrijfskritische data uit uiteenlopende computersystemen. Met als doel het opstellen van managementrapportages. Om te komen tot goede business intelligence moeten een aantal stappen doorlopen worden:
 
  1. Verzamelen van data uit de verschillende systemen (logistieke volgsystemen, SAP, Baan, ERP, enz.) om deze vervolgens in een datawarehouse vast te leggen.
  2. Omvormen van de verzamelde gegevens zodat de gegevens uit de verschillende systemen met elkaar te vergelijken én uniform zijn.
  3. Analyseren van de verzamelde data en omvormen tot informatie die bruikbaar is voor het management om te sturen en beheersen.
  4. Presenteren van de gevonden informatie in een dashboard of andere presentatievorm. Eventueel kunnen de gevonden parameters afgezet worden tegenover de gewenste parameters, zoals in de balanced scorecard.
 
Business Intelligence hangt direct samen met prestatiemanagement. Immers met behulp van Business Intelligence wil je alleen die informatie genereren die de organisatie nodig acht voor het realiseren van haar doelstellingen.  
 

Big Data

Big Data wordt niet ingezet voor het opstellen van managementrapportages maar voor het verkrijgen van nieuwe inzichten die uit complexe of gekoppelde databases worden afgeleid. Gartner definieert het als volgt: "Big Data is information of extreme size, diversity and complexity and is everywhere.” De hoeveelheid data die opgeslagen wordt, groeit exponentieel. Dit komt doordat consumenten, bedrijven en overheden steeds meer data opslaan in de vorm van bestanden, foto's en films maar ook doordat er steeds meer apparaten zelf data verzamelen, opslaan en uitwisselen en er steeds meer sensordata beschikbaar zijn. Het analyseren van deze data speelt een steeds grotere rol. Enkele voorbeelden:
 
  • Handhavingorganisaties; de Politie, de Belastingdienst en Inspecties delen steeds vaker informatie zodat zij op basis van risicoprofielen gericht actie kunnen ondernemen. Met als doel om de beperkte middelen zo effectief mogelijk in te zetten. Als u bijvoorbeeld een bekende bent van de politie is dat wellicht voor de Belastingdienst reden om uw belastingaangifte extra goed te controleren.
  • Kostenefficiency; door relaties te leggen van de verkoop van verschillende productgroepen is het mogelijk om gerichter in te kopen en om zo verspilling tegen te gaan. En zo zijn er veel meer voorbeelden denkbaar hoe Big Data leidt tot kostenefficiency 
  • Marketingdoeleinden; bedrijven zoals Walmart analyseren het aankoopgedrag van klanten zodat zij hun marketing hierop af kunnen stemmen. U koopt een gieter en diezelfde week ontvangt u een folder met aanbiedingen hoe u uw tuin nog mooier kan maken. 
 

Uncle Sam is wachting you! Big Data leidt bij steeds meer mensen tot een onbehagelijk gevoel dat alles wat zij doen wordt vastgelegd. En dat niet duidelijk wie daar wat mee kan doen. Big Data leidt dan ook af en toe tot vervelende situaties. De Amerikaanse winkelketen Target kwam in het nieuws, doordat ze op basis van statistische analyse van de veranderingen in het aankoopgedrag folders over babybenodigdheden toestuurde naar (statistische bewezen....) zwangere vrouwen. Sommige vrouwen waren niet zwanger, sommige vrouwen waren wel zwanger maar daarvan wist de partner het nog niet en bij sommige vrouwen was sprake van een miskraam. 

Deel House of Control via Social Media