Break-Even-Analyse

Wat is de Break-Even-Analyse?

De break-even-analyse is een instrument om te beslissen of een bedrijf een product moet gaan produceren en verkopen of niet? Het break-even point, ook wel 'dood punt' of 'kritisch punt ' genoemd, is de afzet (of omzet) waarbij de totale opbrengsten gelijk zijn aan de totale kosten. Bij de berekende kritische afzet speelt de organisatie quitte. Een afzet lager dan het break-even punt leidt tot verlies. Een afzet of omzet boven het break-even punt levert winst op.
 

Formule Break-Even-Point

Het break-even-point is dus het punt waarop de totale opbrengsten gelijk zijn aan de totale kosten. Omdat de variabele kosten per definitie vergoed worden (ze zijn immers variabel.....) wordt het Break-even point dus bepaald door het moment dat de constante kosten zijn terug verdiend. En de constante kosten worden terug verdiend door de zogenaamde dekkingsbijdrage (verkoopprijs - variabele kosten). Dus als je de constante kosten deelt door het verschil tussen de verkoopprijs en de variabele kosten heb je het Break-even point. Dan zijn zowel de variabele- als de constante kosten terugverdiend. Het Break-even-point is be(re)kend. Als de verwachte verkoop lager ligt dan het 'kritisch punt' dan is de investering verliesgevend. En wordt normaliter afgezien van de investering.
 

Voorbeeld Break-Even-Point Computerwinkel

Op de pagina Voorbeeld Investeringsanalyse is een uitgewerkte casus opgenomen van een investeringsanalyse. Het gaat om De Computerwinkel die de winkel verderop in de stad, Computercity, wil overnemen. Naast het Break-Even-Point worden ook andere investeringsselectie methoden behandeld en uitgewerkt. Daarom wordt hier volstaan met een klein voorbeeld.
 
  • De verwachte verkoopprijs is € 1.000.
  • De omzet van Computercity bedraagt € 400.000.
  • De interestkosten bedragen € 60.000. De overige constante kosten bedragen € 150.000.
  • De inkoopprijs per computer bedraagt € 400 per computer.
 
 
 
Dus bij een verkoop van 350 computers zijn de opbrengsten en kosten van de computerwinkel aan elkaar gelijk. Grafisch is dat hieronder weergegeven. 
 
 

Aanvullende Berekeningen

Op basis van de formule van het Break-Even-Point kun je ook makkelijk aanvullende berekeningen maken die inzicht verschaffen in de winstgevendheid van de investering (aankoop van Computercity):
 
  • Winstmarge; de Computerwinkel wil natuurlijk niet alleen quitte spelen maar ook winst maken. Stel dat de Computerwinkel een winstmarge van 10% wil realiseren. Dus een winst van 10% van de omzet is € 40.000. In dat geval wordt dit bedrag bij de constante kosten opgeteld. Het kritisch punt, waarbij een winst wordt gerealiseerd van € 40.000, is dan (€ 210.000 + 40.000) / (€ 1.000 - € 400) = € 250.000 / € 600 = 416 computers.
  • Marginale winst per product; bij elk product dat extra wordt verkocht wordt een extra winst gemaakt van (€ 1.000 - € 400) = € 600 per computer. Immers de constante kosten zijn op dat moment al ‘gedekt’. De computerwinkel gaat echter uit van een verkoop van 500 computers en denkt dus een winst te maken van 150 * de dekkingsbijdrage is dus 150 * € 600 = 90.000.
 
Op basis van het 'kritisch punt' kan De Computerwinkel bepalen of de investering in Computercity reëel is. Als Computercity denkt maximaal 300 computers te kunnen afzetten dan moeten ze deze investering zeker niet doen. Maar bij een verwachte verkoop van 500 computers bedraagt de winst € 90.000 en is de investering winstgevend.

Deel House of Control via Social Media